Cristin-person-ID: 329057
Person

Hildegunn Ervik Sønning

  • Stilling:
    Universitetslektor
    ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap ved Universitetet i Agder

Resultater Resultater

«Jeg gråter noen tårer hver dag»: En fenomenologisk studie av hjemmeboende kreftpasienters beskrivelse av deres livssituasjon i palliativ fase.

Sønning, Hildegunn Ervik; Fossum, Mariann. 2020, Nordisk tidsskrift for helseforskning. UIAVitenskapelig artikkel

Berøring som lindrende og helsefremmende metode.

Sønning, Hildegunn Ervik. 2004, UIAVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Have we forgotten the art of touching?

Sønning, Hildegunn Ervik. 2004, The 26th Annual Conference of International Association of Human Caring. UIAVitenskapelig foredrag

Bevisst berøring.

Sønning, Hildegunn Ervik. 2004, Tidsskriftet sykepleien. UIAFagartikkel

Berøring som metode.

Johannessen, Berit; Sønning, Hildegunn Ervik. 2004, Embla. UIAFagartikkel
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »