Cristin-person-ID: 329090
Person

Jahn Holljen Thon

  • Stilling:
    Professor
    ved Institutt for nordisk og mediefag ved Universitetet i Agder

Resultater

Medier, historie og mening. Studier i kulturelle formidlingsformer.

Thon, Jahn Holljen; Lombnæs, Andreas. 2017, Portal forlag. UIAVitenskapelig antologi/Konferanseserie

Kritikk på troens grunn 1870-1894.

Thon, Jahn Holljen. 2016, Universitetsforlaget. UIAVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Georg Johannesen som kritiker og metakritiker.

Vassenden, Eirik; Thon, Jahn Holljen. 2016, Universitetsforlaget. UIA, UIBVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Samtiden og konsolideringen av kritikkinstitusjonen på 1890-tallet.

Thon, Jahn Holljen. 2016, Universitetsforlaget. UIAVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Litteraturkritikk som institusjon.

Thon, Jahn Holljen. 2016, Universitetsforlaget. UIAVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel