Cristin-person-ID: 329914
Person

Aktiv cristin-person Morten Tønnessen

  • Stilling:
    Instituttleder
    ved Institutt for sosialfag ved Universitetet i Stavanger

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Etologi • Økologi • Filosofi • Etikk

Emneord

Velferd

Kontaktinformasjon

Sted
morten.tonnessen@uis.no
Sted
Profil på UiS: https://www.uis.no/article.php?articleID=74454&categoryID=11198 Profil på Academia.edu: http://stavanger.academia.edu/MortenT%C3%B8nnessen Biosemiotics: https://link.springer.com/journal/12304 Profil i Estonian Research Information System: https://www.etis.ee/portaal/isikuCV.aspx?PersonVID=55544&lang=et Se også: http://nordicsemiotics.org/ http://mindinganimals.no/ http://spørfilosofen.no

Resultater Resultater

Semiotic agency: Science beyond mechanism.

Sharov, Alexei; Tønnessen, Morten. 2021, Springer Nature. UISVitenskapelig monografi

Biosemiotic Achievement Award for the Year 2020.

Tønnessen, Morten; Rodríguez Higuera, Claudio Julio. 2021, Biosemiotics. UISShort communication

Karbonfangst i lys av generasjonsrettferdighet.

Tønnessen, Morten. 2021, Norsk Filosofisk tidsskrift. UISVitenskapelig artikkel

The relevance of Umwelt theory for the theory and practice of phenomenology.

Tønnessen, Morten. 2021, 21st annual gathering in biosemiotics. UISVitenskapelig foredrag

Anticipating the societal transformation required to solve the environmental crisis in the 21st century.

Tønnessen, Morten. 2021, Sign Systems Studies. UISVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 282 | Neste | Siste »