Cristin-person-ID: 329968
Person

Åsta Birkeland

  • Stilling:
    Dosent
    ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap • Pedagogiske fag

Emneord

Internasjonal, komparativ utdanning • Utdanning for bærekraftig utvikling • Danning • Interkulturell kompetanse • Komparativ barnehagepedagogikk

Land

  • Kina

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge

Resultater Resultater

Time Regulation as Institutional Condition for Children's Outdoor Play and Cultural Formation.

Birkeland, Åsta; Sørensen, Hanne Værum. 2021, Springer Berlin/Heidelberg. VIAUC, HVLVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Exploring discourses of national and global identities in early childhood education.

Birkeland, Åsta; Grindheim, Liv Torunn. 2021, Exploring Visual Worlds of Education—in Context of Crises and new Spaces of Opportunities. HVLVitenskapelig foredrag

How visuality shapes reality—A visual narrative journey of a cross-cultural researcher and educator.

Birkeland, Åsta. 2021, Exploring Visual Worlds of Education—in Context of Crises and new Spaces of Opportunities. HVLVitenskapelig foredrag

Building education for sustainable futures in early childhood: Transformative learning captured within an intercuktural training program for government stakeholders from rural China.

Li, Minyi; Birkeland, Åsta; Duan, Tianxue. 2021, International Research in Early Childhood Education. BNU, HVLVitenskapelig artikkel

Early Childhood Education for the future.

Birkeland, Åsta. 2021, Future Talks - Nordic Voices. HVLVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 171 | Neste | Siste »