Cristin-person-ID: 330113
Person

Ragnhild Ihle

  • Stilling:
    Førstelektor
    ved Institutt for velferd og deltaking ved Høgskulen på Vestlandet

Resultater Resultater

Integrering - Samfunnsfellesskapets opptakskrav?

Ihle, Ragnhild. 2017, Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling. HVLPopulærvitenskapelig artikkel

Framing Integration – from Welfare to Citizenship.

Ihle, Ragnhild. 2014, Nordicum-Mediterraneum. HVLVitenskapelig artikkel

Sosiale ulikheter i helse.

Ihle, Ragnhild; Sudmann, Tobba Therkildsen. 2014, Gyldendal Akademisk. HVLVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Health Encounters with Minority Patients - Changing Perspectives from Tolerance and Intercultural Communication to Empowerment and Shared Decision-Making.

Sudmann, Tobba Therkildsen; Ihle, Ragnhild. 2014, FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and practice. HVLVitenskapelig artikkel

Veiledning av nyankomne flyktninger,- en reise i tid og rom.

Ihle, Ragnhild. 2005, Nordisk sosialhøyskolekonferanse. HVLVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 14 | Neste | Siste »