Cristin-person-ID: 330184
Person

Mette Bøe Lyngstad

  • Stilling:
    Dosent
    ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet

Resultater Resultater

Muntlig fortelling som inkluderingsverktøy for livsmestring.

Solbue, Vibeke; Lyngstad, Mette Bøe. 2021, Fagbokforlaget. HVLVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Fuck stigma: En narrativ undersøkelse av mennesker med rusavhengighet og pårørendes forståelse av, og erfaring med, fordommer.

Lyngstad, Mette Bøe. 2021, Universitetsforlaget. HVLVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Generalprøven - en studie av lærerstudentens bevissthet om, forståelse for, og evne til å ta i bruk estetiske læreprosesser i grunnskolepraksis.

Lyngstad, Mette Bøe. 2021, estetiske læringsprosesser muligheter og utfordringer i grunnskolelærerutdanningene. HVLVitenskapelig foredrag

Process drama in anti-bullying intervention: a study of adolescents’ attitudes and initiatives.

Lyngstad, Mette Bøe; Baraldsnes, Dziuginta; Gjærum, Rikke Gürgens. 2021, Research in Drama Education. UIT, HVLVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 111 | Neste | Siste »