Cristin-person-ID: 330255
Person

Marit Hegg Reime

  • Stilling:
    Dosent
    ved Institutt for helse- og omsorgsvitskap ved Høgskulen på Vestlandet

Resultater Resultater

Oversettelse og krysskulturell tilpasning av «The ISBAR handover tool».

Kinn-Mikalsen, Mats; Tangvik, Linda Skaug; Johnsgaard, Tone; Reime, Marit Hegg. 2021, Inspira- Journal of Anesthesia, Operating Room and Critical Care Nursing. PIHV, ØSTFOLD, HVLVitenskapelig artikkel

Sykepleieres erfaringer før og etter implementering av ISBAR – en kartleggingsstudie.

Tangvik, Linda Skaug; Kinn-Mikalsen, Mats; Johnsgaard, Tone; Reime, Marit Hegg. 2021, Sykepleien Forskning. PIHV, HVLVitenskapelig artikkel

Sykepleiestudenters refleksjoner over kompetanseutvikling i administrasjon og ledelse etter implementering av studentdrevet team. En kvalitativ analyse av refleksjonsnotat. .

Reime, Marit Hegg; Bell, Karin; Albrigtsen, Bente; Beisland, Elisabeth Grov. 2021, HVL, Fakultet for Helse- og sosial- vitskap sin forskningskonferanse 2021. HVLPoster

HVL erstattet klinisk praksis med alternativt pedagogisk opplegg.

Bendixen, Bente Elisabeth; Reime, Marit Hegg; Beisland, Elisabeth Grov; Sibbern, Tonje; Brekke, Dag Gunnar; Snibsøer, Anne Kristin. 2021, Sykepleien. HVLFagartikkel

Sykepleieres og legers oppfattelse av teamarbeid i intensivavdelinger - en tverrsnittsstudie.

Bysheim, Maria Hunt Eilertsen; Lygren, Hilde Marit; Reime, Marit Hegg. 2020, Inspira- Journal of Anesthesia, Operating Room and Critical Care Nursing. PIHV, HAUKELAND, HVLVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 67 | Neste | Siste »