Cristin-person-ID: 330466
Person

Helene Torsteinson

  • Stilling:
    Høgskolelektor
    ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet
  • Stilling:
    Stipendiat
    ved Senter for diakoni og profesjonell praksis ved VID vitenskapelige høgskole

Resultater Resultater

Barnehagelærerstudenters opplevde verdikonflikter i møte med barnehagen som utdanningsinstitusjon.

Torsteinson, Helene. 2019, Forskningsseminar, BLU. HVLVitenskapelig foredrag

Kindergarten teacher students' experiences of value conflicts in kindergartens as educational institutions.

Torsteinson, Helene. 2019, Universal Journal of Educational Research. HVLVitenskapelig artikkel

Barnehagelærerstudenters opplevde verdikonflikter i møte med barnehagen som utdanningsinstitusjon.

Torsteinson, Helene. 2018, FoU i Praksis. HVLVitenskapelig foredrag

"Eg tar toraradaren" - fortellinger om selviscenesttelse, artefakter og barns erfaringer I barnehagen.

Torsteinson, Helene; Gjernes, Janne Gjøen; Schei, Tiri Bergesen; Ødegaard, Elin Eriksen. 2015, Fagbokforlaget. FUSA, HVLVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 5 av 20 | Neste | Siste »