Cristin-person-ID: 3307
Person

Volker Moritz

  • Stilling:
    Overlege
    ved Medisinsk klinikk ved Sykehuset Telemark HF

Resultater Resultater

Polyp detection rates as quality indicator in clinical versus screening colonoscopy.

Hoff, Geir; Botteri, Edoardo; Høie, Ole Ingebreth; Garborg, Kjetil Kjeldstad; Wiig, Håvard; Huppertz-Hauss, Gert; Moritz, Volker; Bretthauer, Michael; Holme, Øyvind. 2019, Endoscopy International Open. TELEMARK, FSF, UIO, SØRLAND, OUS, KREFTREGVitenskapelig artikkel

Registration bias in a clinical quality register.

Hoff, Geir; de Lange, Thomas; Bretthauer, Michael; Dahler, Stein; Halvorsen, Fred-Arne; Huppertz-Hauss, Gert; Høie, Ole Ingebreth; Kjellevold, Øystein; Moritz, Volker; Sandvei, Per mfl.. 2019, Endoscopy International Open. VV, BU, TELEMARK, VESTFOLD, UIO, SØRLAND, OUS, ØSTFOLDVitenskapelig artikkel

Cecum intubation rate as quality indicator in clinical versus screening colonoscopy.

Hoff, Geir; Holme, Øyvind; Bretthauer, Michael; Sandvei, Per; Darre-Næss, Ole; Stallemo, Asbjørn; Wiig, Håvard; Høie, Ole Ingebreth; Noraberg, Geir; Moritz, Volker mfl.. 2017, Endoscopy International Open. VV, HSPH, TELEMARK, UIO, SØRLAND, OUS, ØSTFOLD, KREFTREGVitenskapelig artikkel

Patient-reported adverse events after colonoscopy in Norway.

Hoff, Geir; de Lange, Thomas; Bretthauer, Michael; Buset, Magne; Dahler, Stein; Halvorsen, Fred-Arne; Halwe, Jörg Michael; Heibert, Mathis; Høie, Ole Ingebreth; Kjellevold, Øystein mfl.. 2017, Endoscopy. VV, HELSEFONNA, STOLAV, UNN, TELEMARK, VESTFOLD, UIO, SØRLAND, OUS, ØSTFOLD, KREFTREGVitenskapelig artikkel

An explorative study from the Norwegian Quality Register Gastronet comparing self-estimated versus registered quality in colonoscopy performance.

Moritz, Volker; Holme, Øyvind; LeBlanc, Marissa; Hoff, Geir. 2016, Endoscopy International Open. TELEMARK, UIO, SØRLAND, OUS, KREFTREGVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 13 | Neste | Siste »