Cristin-person-ID: 332029
Person

Anne Håland

  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking ved Universitetet i Stavanger

Resultater Resultater

Podcast: Kan førsteklassinger lese litteratur som eksperter?

Bakken, Arild Michel; Håland, Anne; Hoel, Trude. 2021, UISProgramdeltagelse

How do Norwegian second-grade teachers use guided reading? The quantity and quality of practices.

Håland, Anne; Wagner, Åse Kari Hansen; McTigue, Erin Margaret. 2021, L1-Educational Studies in Language and Literature. UISVitenskapelig artikkel

The Quantity and Quality of Teachers’ Self‑perceptions of Read‑Aloud Practices in Norwegian First Grade Classrooms.

Håland, Anne; Hoem, Toril Frafjord; McTigue, Erin . 2020, Early Childhood Education Journal. UISVitenskapelig artikkel

Hva er kvantiteten og kvaliteten på læreres høytlesingspraksiser på første trinn i Norge?

Hoem, Toril Frafjord; Håland, Anne; McTigue, Erin . 2019, NNMF 7: Morsmålsfaget som fag og forkningsfelt. UISVitenskapelig foredrag

Hvordan utnytter norske 2.- trinnslærere potensialet i veileda lesing?

Håland, Anne; Wagner, Åse Kari H.. 2019, Skriv! Les! Nordisk forskerkonferanse om lesing, skriving og literacy. UISVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 205 | Neste | Siste »