Cristin-person-ID: 332029
Person

Anne Håland

  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking ved Universitetet i Stavanger

Resultater Resultater

Hva er kvantiteten og kvaliteten på læreres høytlesingspraksiser på første trinn i Norge?

Hoem, Toril Frafjord; Håland, Anne; McTigue, Erin . 2019, NNMF 7: Morsmålsfaget som fag og forkningsfelt. UISVitenskapelig foredrag

Hvordan utnytter norske 2.- trinnslærere potensialet i veileda lesing?

Håland, Anne; Wagner, Åse Kari H.. 2019, Skriv! Les! Nordisk forskerkonferanse om lesing, skriving og literacy. UISVitenskapelig foredrag

Hva er kvantiteten og kvaliteten på læreres høytlesingspraksiser på første trinn i Norge?

Hoem, Toril Frafjord; Håland, Anne; McTigue, Erin . 2019, SkrivLes konferansen 2019. UISVitenskapelig foredrag

Hva er kvantiteten og kvaliteten på høytlesingspraksiser på første trinn i Norge?

Hoem, Toril Frafjord; Håland, Anne; McTigue, Erin . 2019, Noles forskingskonferanse. UISVitenskapelig foredrag

Å lese litteratur-litteraturformidling og lesestimulering.

Håland, Anne. 2018, Cappelen Damm Akademisk. UISFaglig kapittel
1 - 5 av 202 | Neste | Siste »