Cristin-person-ID: 332350
Person

Hild Sørby

  • Stilling:
    Professor
    ved Institutt for medie- og samfunnsfag ved Universitetet i Stavanger

Resultater

Kitty L. Kielland og kunstnermiljøet på Jæren.

Sørby, Hild. 2017, Kitty Kielland – Fri luft. UISFagartikkel

Gustav W. Helland. Stavangerarkitekten som satte stor etter seg i hele Rogaland.

Sørby, Hild. 2017, Museum Stavanger Årbok. UISFagartikkel

Hva vi verner er historisk bestemt og kulturelt betinget.

Sørby, Hild. 2016, Stavangeren : medlemsblad for Byhistorisk forening, Stavanger. UISFagartikkel

Blant malerne var det Gude som fant Jæren.

Sørby, Hild. 2016, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. UISFaglig kapittel

Ramslandsamlingen.

Larsen, Jens Torolf; Sørby, Hild. 2015, Universitetet i Stavanger. UISUtstillingskatalog