Cristin-person-ID: 332392
Person

Venke Irene Ueland

  • Stilling:
    Professor
    ved Avdeling for omsorg og etikk ved Universitetet i Stavanger

Resultater Resultater

En dialog med tekster – fortolkning i lys av Gadamers filosofiske hermeneutikk.

Rykkje, Linda Lee Risnes; Ueland, Venke Irene. 2022, Nordisk sygeplejeforskning. VID, UISVitenskapelig artikkel

Binge Eating Disorders – Experience of Change in the Relationship with Food and the Body during Treatment.

Salte, Ole Morten; Rørtveit, Kristine; Ueland, Venke Irene. 2021, Annals of Nursing and Practice. UISVitenskapelig artikkel

Therapeutic writing in a programme for binge eating disorder—A tool to come closer to clarifying feelings.

Oftedal, Eileen; Ueland, Venke Irene; Rørtveit, Kristine. 2022, Scandinavian Journal of Caring Sciences. SUS, UISVitenskapelig artikkel

Health professionals' reflections on existential concerns among people with obesity.

Haga, Britt Marit; Furnes, Bodil; Ueland, Venke Irene. 2022, Scandinavian Journal of Caring Sciences. UISVitenskapelig artikkel

Developing and testing the EPICC Spiritual Care Competency Self-Assessment Tool for student nurses and midwives.

Giske, Tove; Schep-Akkerman, Annemiek; Bø, Bodil; Cone, Pamela H.; Kuven, Britt Moene; McSherry, Wilfred; Owusu, Benson; Ueland, Venke Irene; Lassche-Scheffer, Joanne; van Leeuwen, Rene mfl.. 2022, Journal of Clinical Nursing (JCN). VID, SOUTHWALES, GH, UHNM, APU, UoG, UIS, HVLVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 56 | Neste | Siste »