Cristin-person-ID: 332781
Person

Aktiv cristin-person Aksel Hagen

  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Institutt for organisasjon, ledelse, styring ved Høgskolen i Innlandet

Klassifisering

Kontaktinformasjon

Resultater

Regional planlegging - mellom stat og kommune.

Higdem, Ulla; Hagen, Aksel. 2018, Cappelen Damm Akademisk. HINNVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Planstrategi og kommuneplanens samfunnsdel.

Hagen, Aksel; Aarsæther, Nils. 2018, Gran kommunestyre. HINN, UITFaglig foredrag

«Communicate or Calculate» or !Innovate».

Higdem, Ulla; Hagen, Aksel. 2018, AESOPs (Association of European Schools of Planning). HINNVitenskapelig foredrag

Tale til Innlandet. Innledning om dagens organisering av samarbeid mellom fylkeskommunen og kommunene.

Hagen, Aksel. 2018, Dagskonferanse. HINNFaglig foredrag

Fylkeskommunen Innlandet - samfunnsutviklerrollen.

Hagen, Aksel. 2018, Arbeidsmøte «Enheten regional utvikling-/næringsutvikling» Hedmark og Oppland fylkeskommuner. HINNFaglig foredrag