Cristin-person-ID: 332781
Person

Aktiv cristin-person Aksel Hagen

  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Institutt for organisasjon, ledelse, styring ved Høgskolen i Innlandet

Klassifisering

Kontaktinformasjon

Resultater

«Kunsten å spille hverandre gode: Politikk og fag i kommunal planlegging».

Hagen, Aksel. 2018, KS konferanse «Samfunnsutvikling – utopi eller realitet». HINNPopulærvitenskapelig foredrag

Distriktskommuner bør planlegge for folketallsnedgang.

Hagen, Aksel. 2018, Kommunal rapport. HINNPopulærvitenskapelig artikkel

Ekspertutvalg kommer og går, mens fylkeskommunen forgår? Eller kraftfullt gjenoppstår?

Hagen, Aksel. 2018, Gudbrandsdølen Dagningen. HINNKronikk

Regional planlegging - mellom stat og kommune.

Higdem, Ulla; Hagen, Aksel. 2018, Cappelen Damm Akademisk. HINNVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Planstrategi og kommuneplanens samfunnsdel.

Hagen, Aksel; Aarsæther, Nils. 2018, Gran kommunestyre. HINN, UITFaglig foredrag