Cristin-person-ID: 332806
Person

Aktiv cristin-person Birgit Hegge

  • Stilling:
    Høgskolelektor
    ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Sosialt arbeid • Andre helsefag

Emneord

Seksuell helse • Psykisk helse • Profesjonell praksis

Kontaktinformasjon

Telefon
51972248 / 46430516
Sted
birgit.hegge@vid.no Fakultet for helsefag, Vågsgaten 40, Sandnes

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Birgit Hegge

Tittel

Birgit Hegge

Sammendrag

Jeg har min bakgrunn som klinisk vernepleier, utdannet spesialist i sexologisk rådgivning med godkjenning fra Nordic Association for Clinical Sexology (NACS). Min master i sosialfag har jeg fra Universitetet i Stavanger. Klinisk og praktisk arbeidserfaring er i all hovedsak fra arbeid med barn / unge samt deres familie og nettverk. Jeg er spesielt opptatt av psykisk og seksuell helse, profesjonell praksis og barneseksualitet. Underviser på vernepleierutdanningen, der jeg har emneansvar for psykisk helse og miljøterapi, livskvalitet og gode livsmiljø. Underviser også i etikk, kommunikasjon og relasjonelt perspektiv. Forsker på profesjonell praksis i møtet med seksualitet.

Resultater Resultater

AIM Kartleggingsmanualen - Utredning av Skadelig seksuell atferd (SSA).

Hegge, Birgit. 2018, AIM - Utredning av Skadelig seksuell atferd (SSA). RVTSFaglig foredrag

AIM Basic.

Hegge, Birgit. 2019, Grunnkurs i AIM - Utredning av Skadelig seksuell atferd (SSA). RVTSFaglig foredrag

AIM Basic.

Hegge, Birgit. 2019, Grunnkurs i AIM - Utredning av Skadelig seksuell atferd (SSA). RVTSFaglig foredrag

Hjelpeapparatet i møte med barns seksualitet.

Hegge, Birgit. 2019, Felles forelesning for bachelorstudenter i sosialt arbeid, barnevern og barnehagelærer.. STAVANGERFaglig foredrag

Hjelpeapparatet i møte med barns seksualitet.

Hegge, Birgit. 2018, Felles forelesning for bachelorstudenter i sosialt arbeid, barnevern og barnehagelærer.. STAVANGERFaglig foredrag
1 - 5 av 25 | Neste | Siste »