Cristin-person-ID: 333411
Person

Anne Katrine Folkman

  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Resultater Resultater

Grenser for tverrprofesjonelt samarbeid.

Folkman, Anne Katrine; Fjetland, Kirsten Jæger; Sverdrup, Sidsel Muri. 2020, Tidsskrift for velferdsforskning. VIDVitenskapelig artikkel

Leadership in interprofessional collaboration in health care.

Folkman, Anne Katrine; Tveit, Bodil; Sverdrup, Sidsel Muri. 2019, Journal of Multidisciplinary Healthcare. VIDVitenskapelig artikkel

Tverrprofesjonalitet eller innordning? En casestudie av vernepleieres forhandlinger om posisjon i distriktspsykiatriske sentre.

Folkman, Anne Katrine; Sverdrup, Sidsel; Tveit, Bodil. 2017, Fontene forskning. VIDVitenskapelig artikkel

Vernepleiere i nye kontekster- delstudie om ledelse av tverrprofesjonelle personalgrupper.

Folkman, Anne Katrine. 2016, Utfordringar for framtidas BSV-utdanningar . UISFaglig foredrag
1 - 5 av 15 | Neste | Siste »