Cristin-person-ID: 333586
Person

Nils Rune Langeland

  • Stilling:
    Professor
    ved Institutt for kultur- og språkvitenskap ved Universitetet i Stavanger

Resultater

Striden om Høgsterett som Grunnlovas ankedomstol.

Langeland, Nils Rune. 2015, Fagbokforlaget. UISVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Den illitterære borgaren.

Langeland, Nils Rune. 2015, Cappelen Damm AS. UISVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Politisk kompetanse: Grunnlovas borgar 1814 - 2014.

Langeland, Nils Rune. 2014, Pax Forlag. UIOVitenskapelig antologi/Konferanseserie

Røysteretten som mål på politisk kompetanse.

Langeland, Nils Rune. 2014, Pax Forlag. UISVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Grunnovas politiske borgar.

Langeland, Nils Rune. 2014, Pax Forlag. UISVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel