Cristin-person-ID: 333731
Person

Aktiv cristin-person Øystein Lund Johannessen

 • Stilling:
  Forsker 1
  ved Senter for interkulturell kommunikasjon ved VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap • Allmennpedagogikk • Sosialantropologi • Fagdidaktikk

Emneord

Aksjonsforskning • Utdanning og utvikling • Interkulturell pedagogikk • Tros- og livssynsdialog • KRLE • Religionsdidaktikk • Interkulturell kompetanse

Region

 • Latin-Amerika
 • Sørlige Afrika
 • Europa

Land

 • Peru
 • Sør-Afrika
 • Madagaskar
 • Storbritannia og Nord-Irland
 • Polen
 • Bolivia
 • Zimbabwe
 • Ecuador
 • Spania
 • Brasil

Kontaktinformasjon

Telefon
95 92 44 86
Sted
Øystein Lund Johannessen/Seniorforsker/ Tlf jobb: 51516276/ Mobil: 95924486/ Tlf privat: 51 59 99 12/ PB 226 Sentrum, 4001 Stavanger, Norway/ www.sik.no
Sted
Institutt for kultur og språkvitenskap, Universitetet i Stavanger Institutt for barnehagelærerutdanning, Universitetet i Stavanger Utdanningsdirektoratet

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Øystein Lund Johannessen

Tittel

Øystein Lund Johannessen

Sammendrag

Øystein Lund Johannessen har yrkesbakgrunn som lærer i grunnskolen, rådgiver og andrespråklærer for flyktninger og fra 1992 forsker ved Senter for interkulturell kommunikasjon (SIK). Han har en PhD i utdanningsvitenskap fra Universitetet i Stavanger og Cand.Polit.-grad i sosialantropologi fra Universitetet i Bergen. Ved SIK har Øystein arbeidet som forsker og konsulent, seniorforsker og faglige-administrativ leder. Hans faglige engasjement har særlig vært arbeidet med kompetanseutvikling innenfor fagområdene kulturelt mangfold og profesjonalitet i offentlig tjenesteyting og internasjonal utdanningsbistand. Innenfor disse feltene har han bred erfaring som leder og partner i prosjekter designet etter prinsipper fra følgeforskning, aksjonsforskning og aksjonslæring. I perioden 2007-2012 var Øystein leder for ett av to delprosjekt i det NFR-finansierte aksjonsforskningsprosjektet Religionsundervisning og mangfold der deltagerne var forskere og grunnskolelærere med praksis innenfor religions-livssyns- og etikkfaget. De senere årene har Øystein særlig forsket innenfor temaområdene Religionsdidaktikk og Interreligiøse relasjoner i mangfoldssamfunnet. PhD-avhandlingen fra 2015 hadde tittelen Kulturkompetanse i religionsundervisningen? En studie av religionslæreres arbeid i det mangfoldige klasserommet. Her var fokuset (K)RLE-læreres arbeid med elevmangfoldet i egne klasser og den kultur- og mangfoldskompetansen de utviklet. For tiden er Øystein engasjert i det internasjonale forskningsprosjektet Religion and Dialogue in Modern Societies (ReDi) ledet av Academie der Weltreligionen ved Universitetet i Hamburg (2013-2018). Her har Øystein sammen med kolleger ved Universitetet i Stavanger forsket med utgangspunkt i feltstudier på interreligiøse aktiviteter og tros- og livssynsdialog i Oslo.

Resultater Resultater

Kurspilot for ungdom med flerkulturell oppvekst. «Det viktigste jeg har lært om meg selv er at jeg er god nok, uansett".

Hatleskog, Anne Brit; Johannessen, Øystein Lund; Heum, Audhild Steinnes; Ryndyk, Oleksandr. 2022, VIDRapport

Hvordan kan historieundervisning bidra til mer inkluderende forståelser av identifikasjon og tilhørighet?

Sikveland, Marita; Johannessen, Øystein Lund. 2022, Fagbokforlaget. VIDPopulærvitenskapelig kapittel/artikkel

Impact of action research in Norwegian religious education.

Husebø, Dag; Johannessen, Øystein Lund; Skeie, Geir. 2022, British Journal of Religious Education. VID, UISVitenskapelig artikkel

Inclusion of Newly Arrived Migrant Students in Norwegian Schools: An Investigation of Different Introductory Models  .

Fandrem, Hildegunn; Johannessen, Øystein Lund; Støen, Janne. 2021, NERA. VID, UISVitenskapelig foredrag

End Review of the Centre for Advanced Studies of African Society.

Holm-Hansen, Jørn; Kjelsvik, Bjørghild; Johannessen, Øystein Lund. 2011, VID, OSLOMETRapport
1 - 5 av 48 | Neste | Siste »