Cristin-person-ID: 334187
Person

Lisbeth Prøsch-Danielsen

  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Avdeling samlinger ved Universitetet i Stavanger

Resultater Resultater

German trade in the North Atlantic c. 1400-1700 - interdisciplinary perspectives.

Mehler, Natascha; Gardiner, Mark; Elvestad, Endre; Brun, Wenche; Prøsch-Danielsen, Lisbeth. 2019, Arkeologisk Museum i Stavanger. LINCOLN, TYSKLAND, UISVitenskapelig antologi/Konferanseserie

Jæren i sen-neolitikum/tidlig bronsealder. Bruk av ulike landskapsrom.

Prøsch-Danielsen, Lisbeth. 2019, Møte for norske pollenanalytikere . UISVitenskapelig foredrag

Helleristningslokaliteter i stavangerområdet, Rogaland. Dokumentasjon, sikring og tilrettelegging.

Høgestøl, Mari; Prøsch-Danielsen, Lisbeth; Bakke, Bitten Åse Britt; Bakkevig, Sverre; Borgarp, Catinka; Kjeldsen, Gitte; Hjemgaard, Ann Kathrine Meeks; Nitter, Marianne; Walderhaug, Olav. 2006, AmS-rapport. UISVitenskapelig artikkel

Haymaking as the driving force for summer farm practice from the Viking Age/Medieval Period - the history of two outfield areas in Rogaland.

Prøsch-Danielsen, Lisbeth. 2019, Expanding horizons - North Atlantic network. UISVitenskapelig foredrag

A coastal Ahrensburgian site found at Galta, Rennesøy, Southwest Norway.

Prøsch-Danielsen, Lisbeth; Høgestøl, Mari. 1995, Oxbow Books. UISVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 5 av 84 | Neste | Siste »