Cristin-person-ID: 334558
Person

Tone Stikholmen

 • Stilling:
  Stipendiat
  ved Senter for diakoni og profesjonell praksis ved VID vitenskapelige høgskole
 • Stilling:
  Stipendiat
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Sykepleievitenskap

Emneord

Sykepleie • Verdighet • Hermeneutikk • Sykepleierutdanning

Land

 • Norge

Kontaktinformasjon

Telefon
56992700

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Tone Stikholmen

Tittel

Tone Stikholmen

Sammendrag

Jeg har jobbet i sykepleierutdanningen siden 2009 og har før dette undervisningserfaring fra videregåendeskole og hjelpepleierutdanning. I sykepleierutdanningen har jeg vært tilknyttet 2. studieår hvor spesialisthelsetjenesten er hovedfokus. Jeg har undervisningserfaring med ulike tema innenfor sykepleie til akutt kritisk syke pasienter, kommunikasjon og relasjonelle aspekter, sykepleieidentitet, sykepleieteorier, vitenskapsteori og kvalitative forskningstilnærminger. For tiden jobber jeg med et doktorgradsprosjekt hvor jeg fordyper meg i sykepleierstudenter og sykepleielæreres erfaringer med verdighet i sykepleierutdanningen.

Resultater Resultater

Nursing students experience of dignity during education.

Stikholmen, Tone; Nåden, Dagfinn; Alvsvåg, Herdis. 2018, 7th International Nurse Education Conference (NETNEP). VID, OSLOMETPoster

Sykepleierstudenters erfaringer med egen verdighetsopplevelse under utdanning.

Stikholmen, Tone. 2017, Utforske læring - utvikle utdanning.. VIDVitenskapelig foredrag
1 - 4 av 4