Cristin-person-ID: 334997
Person

Aktiv cristin-person Anna Chalachanova

  • Stilling:
    Stipendiat
    ved Senter for diakoni og profesjonell praksis ved VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Emneord

Sosialt arbeid • Psykisk utviklingshemming • Interkulturell kommunikasjon • Vernepleie • Inkluderende forskning • Disability research • Helsefaglig arbeid • Medborgerskap • Aktivt medborgerskap

Region

  • Europa

Land

  • Norge
  • Slovakia
  • Storbritannia og Nord-Irland

Kontaktinformasjon

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Anna Chalachanova

Sammendrag

Have worked at VID specialized University, former Diakonhjemmet University College, social education study since February 2006. Have teaching experiences and experiences with research and development aimed for people with learning disabilities, mental illness and other marginalized groups. Worked also as a contact person for international cooperation and safety representatives.

Tittel

Anna Chalachanova

Sammendrag

Har vært ansatt ved VID vitenskapelige høgskole, tidligere Diakonhjemmet høgskole, vernepleierutdanningen siden februar 2006. Har undervisningserfaringer og erfaringer med FOU arbeid rettet mot arbeid med personer med utviklingshemming, psykiske lidelser og andre marginaliserte grupper. Har også erfaringer som kontaktperson for internasjonalt samarbeid og verneombud.

Resultater Resultater

Citizenship in everydaylife: stories of people with intellectual disabilities in Norway. .

Chalachanova, Anna; Fjetland, Kirsten Jæger; Gjermestad, Anita. 2021, Nordic Social Work Research. VIDVitenskapelig artikkel

Å forske sammen med personer med utviklingshemming.

Chalachanova, Anna. 2019, VIDPopulærvitenskapelig kapittel/artikkel

Building relationships in inclusive research in diverse contexts.

Chalachanova, Anna; Nind, Melanie; Østby, May; Power, Andrew; Tilley, Liz; Walmsley, Jan; Westergård, Britt-Evy; Heia, Torill; Gerhardsen, Alf Magne; Oterhals, Ole Magnus mfl.. 2020, Scandinavian Journal of Disability Research. VID, OU, HIØ, OSLOMET, UoS, HIM, DIVNORSKVitenskapelig artikkel

Kan han gjere forskinga rikare?

Oterhals, Ole Magnus; Østby, May; Chalachanova, Anna; Askheim, Ole Petter; Pileberg, Silje. 2019, HINN, VID, HIØ, HIM, DIVNORSKIntervju
1 - 5 av 22 | Neste | Siste »