Cristin-person-ID: 335019
Person

Aktiv cristin-person Anita Gjermestad

 • Stilling:
  Professor
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
 • Stilling:
  Forsker
  ved Senter for omsorgsforskning vest ved Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Spesialpedagogikk • Sosialt arbeid • Andre helsefag

Emneord

Psykisk utviklingshemming • Ikke-verbal kommunikasjon • Livshistorier /narrativer • Vernepleie • Medforskning • Praksisfortellinger • Medborgerskap

Region

 • Norden

Kontaktinformasjon

Sted
VID Vitenskapelige Høyskole Fakultet for Helsefag, Sandnes Vågsgt 40 4306 Sandnes

Forskningsetisk erklæring

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Anita Gjermestad

Tittel

Anita Gjermestad

Sammendrag

Jeg har min faglige bakgrunn fra vernepleie og spesialpedagogikk og er professor ved fakultet for helsefag. Mine særlige forskningsområder er: - Livsvilkår for personer med utviklingshemming, og da særlig personer med alvorlig/dyp utviklingshemming, eller personer som ikke ikke uttrykker seg språklig. - Vilkår for medborgerskap og alvorlig utviklingshemming. - Brukerinvolvering i forskning og særlig participatory action research/inclusive reserach samt forsknings- og kunnskapsutvikling i samarbeid med praksisfeltet. - Beslutningsstøtte og hverdagsliv For tiden leder jeg forskningsgruppen "Medborgerskap" ved fakultet for helsefag. Jeg er også med i det tverrfaglige NFR-prosjektet CHAPAR (Challenges of participation when services users autonomy is restricted). Her leder jeg arbeidspakke 2B sammen med Synne. N. Skarsaune. https://www.chapar.no/. Jeg er også med i CitPro som er et av VID sine fremragende forskningsmiljø. https://www.vid.no/en/research/vids-fremragende-forskningsmiljoer/the-citizens-projectthe-citizens-project-citpro-everyday-citizenship-for-persons-in-vulnerable-situations/ Sammen med Kirsten J. Fjetland har jeg her ansvar for arbeidspakke 3B som er fotoutstillingen "Ulike hverdagsliv". Undervisning. Jeg har undervisningserfaring fra en rekke helse-og sosialfaglige emner knyttet til vernepleie; miljøarbeid, habilitering, kommunikasjon, relasjon og deltagelse og samhandling. Jeg er også fagansvarlig for videreutdanningen "Samspill og kommunikasjon for personer med omfattende funksjonsnedsettelse". Videreutdanningen er også profilemne på master i medborgerskap.

Resultater Resultater

Citizenship in everydaylife: stories of people with intellectual disabilities in Norway. .

Chalachanova, Anna; Fjetland, Kirsten Jæger; Gjermestad, Anita. 2021, Nordic Social Work Research. VIDVitenskapelig artikkel

«Å stå i det uvisse».

Demic, Sadeta; Gjermestad, Anita. 2021, Tidsskrift for omsorgsforskning. VIDVitenskapelig artikkel

«Helsevernepleiere» i skolen?

Folkman, Anne Katrine; Fjetland, Kirsten Jæger; Gjermestad, Anita; Areskoug-Josefsson, Kristina. 2020, Vernepleier.no. VID, OSLOMETLeserinnlegg

Nar det å være til er nok: Et profesjonsetisk blikk på menneskeverd og sårbarhet.

Gjermestad, Anita. 2020, Cappelen Damm Akademisk. VIDVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 5 av 67 | Neste | Siste »