Cristin-person-ID: 335019
Person

Aktiv cristin-person Anita Gjermestad

  • Stilling:
    Professor
    ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Spesialpedagogikk • Sosialt arbeid • Andre helsefag

Emneord

Psykisk utviklingshemming • Ikke-verbal kommunikasjon • Livshistorier /narrativer • Vernepleie • Medforskning • Praksisfortellinger • Medborgerskap

Region

  • Norden

Kontaktinformasjon

Telefon
51972200
Sted
VID Vitenskapelige Høyskole Fakultet for Helsefag, Sandnes Vågsgt 40 4306 Sandnes

Forskningsetisk erklæring

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Anita Gjermestad

Tittel

Anita Gjermestad

Sammendrag

Jeg har undervisningserfaring fra videregående skole og høyskole innen spesialpedagogiske og helse-og sosialfaglige emner. Har bred erfaring fra undervisning innen miljøarbeid og habiliteringfeltet rettet mot personer med alvorlig utviklingshemming og alvorlig nedsatt kognitiv funksjon, både på bachelor og på masternivå. Mitt forskningsmessige fokus har vært rettet mot brukerinvolvering i forskning, samt forsknings- og kunnskapsutvikling i samarbeid med praksisfeltet. Videre er rammer for medborgerskap for personer med alvorlig utviklingshemming og som ikke uttrykker seg språklig en særlig interesse i forskning.

Resultater Resultater

Presentasjon av foreløpige resultater i case 2B Unge voksne med alvorlig utviklingshemning. .

Gjermestad, Anita; Skarsaune, Synne Kristin Nese. 2020, CHAPAR analyseseminar 18 og 19 mai 2020. VIDVitenskapelig foredrag

Developing good services – collaboration between adults with intellectual or cognitive disability, staff and academics in Norway.

Witsø, Aud Elisabeth; Gjermestad, Anita; Luteberget, Laila; Midjo, Turid. 2019, IASSIDD. VID, NTNUPoster

Personer med alvorlig utviklingshemming (som ikke uttrykker seg med ord) og inkluderende forskning.

Gjermestad, Anita; Skarsaune, Synne Kristin Nese. 2019, Konferanse om brukermedvirkning og forskning og fagutvikling. VIDVitenskapelig foredrag

Fagutvikling og medborgerskap.

Fjetland, Kirsten Jæger; Berge, Ulf; Gjermestad, Anita; Glørstad, Vibeke; Kiær, Elisabeth; Luteberget, Laila. 2019, Universitetsforlaget. VIDVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Kartlegging i tjenester til personer med utviklingshemming.

Gjermestad, Anita; Glørstad, Vibeke; Kiær, Elisabeth. 2019, Universitetsforlaget. VIDVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 5 av 62 | Neste | Siste »