Cristin-person-ID: 335030
Person

Aktiv cristin-person Ellen Vea Rosnes

  • Stilling:
    Professor
    ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap • Historie

Emneord

Literacy • Interkulturell kompetanse • Utdanningshistorie

Land

  • Norge
  • Sør-Afrika
  • Madagaskar

Kontaktinformasjon

Telefon
(+47) 41144476
Sted
Affiliate Member av Lancaster Literacy Research Centre

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Ellen Vea Rosnes

Sammendrag

Ellen Vea Rosnes is professor in intercultural communication and global studies and merited teacher at VID Specialized University. She holds a PhD in Literacy Studies from the University of Stavanger and a master’s degree in Human Geography from the University of Oslo. Ellen has a broad international experience from work within education, research, and consultancy. Her main fields of research are Intercultural Competence and History of Education in Colonial and postcolonial contexts. Using archival material and oral sources, she has conducted research on mission and education in Madagascar and South Africa during the colonial period and at independence (1920-1970). Based on collaborative action research and document analysis, she has also conducted research on intercultural competence in the diverse Norwegian educational setting. Ellen is leading VID’s research group ‘Research on the Intercultural History of Christianity’ ‘Research on the Intercultural History of Christianity’ (RethinC) and is a member of VID’s Excellence in Research project ‘Connected Histories - ‘Connected Histories - Contested Values. World Lutheranism and Decolonisation: Processes of Transloyalties, 1919-1970 (CHCV). She is the program responsible for VID’s Master of intercultural work and has extensive teaching and supervising experience on bachelor-, master’s and PhD level within the areas of development, globalization, intercultural competence and postcolonialism. She holds external lectures on history of education and intercultural competence.

Tittel

Ellen Vea Rosnes

Sammendrag

Ellen Vea Rosnes er professor i interkulturell kommunikasjon og globale studier og merittert underviser ved VID vitenskapelige høgskole, Stavanger. Hun har en PhD i Literacy Studies fra Universitetet i Stavanger og hovedfag i samfunnsgeografi fra Universitetet i Oslo. Ellen har bred internasjonal erfaring fra utdanning, forskning og konsulentvirksomhet. Hennes forskningsfelt er interkulturell kompetanse og utdanningshistorie i koloniale og postkoloniale kontekster. Ellen har ved bruk av arkivmaterialet og muntlige kilder forsket på misjon og utdanning på Madagaskar og i Sør-Afrika under kolonitida og ved uavhengigheten (1920-1970). Basert på aksjonsforskning og dokumentanalyse hun har også forsket på interkulturell kompetanse i den norske skolekonteksten. Ellen leder VIDs forskningsgruppe ‘Research on the Intercultural History of Christianity’ (RethinC) og er medlem i et av VIDs fremragende forskningsprosjekt ‘Connected Histories - Contested Values. World Lutheranism and Decolonisation: Processes of Transloyalties, 1919-1970 (CHCV)’. Hun er programansvarlig for VIDs Master i interkulturelt arbeid (MIKA), og har bred undervisnings- og veiledningserfaring fra bachelor- master- og PhD nivå innen emner knyttet til utvikling, globalisering, interkulturell kompetanse og postkolonialisme. Ellen holder foredrag om utdanningshistorie og interkulturell kompetanse.

Resultater Resultater

Kulturminner i konflikt.

Egeland, Jan Laurits; Rosnes, Ellen Vea; Armstrong-Oma, Kristin; Guldberg, Sverre Christoffer; Andreassen, Guttorm. 2021, Åpning av Forskningsdagene ved UiS. VID, UISPopulærvitenskapelig foredrag

Teaching Intercultural Competence for Adult Part-time Students Online.

Rosnes, Ellen Vea. 2021, Intercultural Education in an Age of Information and Disinformation. VIDFaglig foredrag

Forming Elites of the Church and of the Nation. Lutheran Resistance to Protestant Secondary Education in Madagascar in the 1920s and 1930s.

Rosnes, Ellen Vea. 2021, Leuven University Press. VIDVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 5 av 57 | Neste | Siste »