Cristin-person-ID: 335030
Person

Aktiv cristin-person Ellen Vea Rosnes

  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap • Historie

Emneord

Literacy • Misjonshistorie • Interkulturell kompetanse

Land

  • Madagaskar

Kontaktinformasjon

Telefon
(+47) 41144476
Sted
Affiliate Member av Lancaster Literacy Research Centre

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Ellen Vea Rosnes

Sammendrag

Ellen Vea Rosnes holds a PhD in Literacy Studies from the University of Stavanger and a Master’s degree in Human Geography from the University of Oslo. Her main fields of research are Mission history and Intercultural Competence with a focus on education, and she is leading one of VID’s research groups: Mission and Diakonia Historical Research (MiDiHi). Her PhD dissertation is about the Norwegian mission’s literacy work in colonial and independent Madagascar (1920-1970). Ellen is the coordinator of VID’s Master of intercultural work and has extensive teaching and supervising experience on bachelor and master’s level within the areas of development, globalization and intercultural competence. She holds external lectures on mission history and intercultural competence. Ellen has a broad international experience from work within education, research and consultancy.

Tittel

Ellen Vea Rosnes

Sammendrag

Ellen Vea Rosnes har en PhD i Literacy Studies fra Universitetet i Stavanger og hovedfag i samfunnsgeografi fra Universitetet i Oslo. Hennes forskningsfelt er misjonshistorie og interkulturell kompetanse med fokus utdanning, og hun leder en av VIDs forskningsgrupper: Misjons- og diakonihistorisk forskning (MiDiHi). Ellens PhD avhandling omhandler Det norske misjonsselskaps arbeid med lese- og skriftkultur på Madagaskar i kolonitida og ved uavhengigheten (1920-1970). Ellen er koordinator for VIDs Master i interkulturelt arbeid (MIKA), og har bred undervisnings- og veiledningserfaring fra bachelor- og masternivå innenfor emner knyttet til utvikling, globalisering og interkulturell kompetanse. Hun holder foredrag om misjonshistorie og interkulturell kompetanse. Ellen har bred internasjonal erfaring fra arbeid innen utdanning, forskning og konsulentvirksomhet.

Resultater Resultater

A time of destiny for Norwegian mission schools in Zululand and Natal under the policy of Bantu Education (1948–1955).

Rosnes, Ellen Vea; Rosnes, Ellen Vea. 2019, History of Education. VIDVitenskapelig artikkel

Interkulturell kompetanse i skolen.

Rosnes, Ellen Vea. 2019, Fagdag. VIDFaglig foredrag

Negotiating Norwegian mission education in Zululand and Natal during World War II .

Rosnes, Ellen Vea. 2019, Diversity and Difference in Custom, Belief, and Practice in the History of Missions and World Christianity. VIDVitenskapelig foredrag

The use of mission archives in the history of literacy and education - challenges and possibilities .

Rosnes, Ellen Vea. 2019, Heritage, Legacy, Memory. VIDVitenskapelig foredrag

Negotiating Norwegian mission education in Zululand and Natal during World War II .

Rosnes, Ellen Vea. 2019, Politiques scolaires, écoles et publics scolaires de la colonisation aux indépendances (mi-XIXe siècle - années 1970). VIDVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 47 | Neste | Siste »