Cristin-person-ID: 335102
Person

Alette H. Svellingen

  • Stilling:
    Høgskolelektor
    ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Resultater Resultater

The effect of repeated simulation in nursing education.

Svellingen, Alette H.. 2019, Midtveisevaluering. VIDVitenskapelig foredrag

A Pathway to Research.

Buttimer, Michael; Svellingen, Alette H.. 2019, VIDIntervju

Repeated simulation and decision making.

Svellingen, Alette H.. 2018, Seminar on simulation in health care education. VIDVitenskapelig foredrag

Oppfølgingssamtalen med intensivpasientene. Master i klinisk sykepleie.

Svellingen, Alette H.. 2013, VID, NORDMastergradsoppgave

Oppfølgingssamtale - et obligatorisk tilbud for intensivpasienten som har mottatt dagbok?

Svellingen, Alette H.; Alteren, Johanne. 2013, InspirA - Tidsskrift for anestesi- og intensivsykepleiere. VID, NORDFagartikkel
1 - 5 av 5