Cristin-person-ID: 335102
Person

Alette H. Svellingen

  • Stilling:
    Høgskolelektor
    ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Resultater Resultater

Students as facilitators - experiences of student-led simulation prior to mental health experience.

Svellingen, Alette H.; Røykenes, Kari; Røssland, Anneline. 2020, Simulering i helseutdanning - ferdighetstrening og pasientsikkerhetskultur. VIDVitenskapelig foredrag

The effect of multiple exposures in scenario-based simulation—A mixed study systematic review.

Svellingen, Alette H.; Søvik, Margrethe Bakstad; Røykenes, Kari; Brattebø, Guttorm. 2020, Nursing Open. VID, HAUKELAND, UIBVitenskapelig oversiktsartikkel/review

Being prepared for the future role as a nurse. Facilitating peer students in simulation.

Røykenes, Kari; Svellingen, Alette H.; Røssland, Anneline. 2020, Nordic Educational Research Assosiation NERA. VIDPoster

Medisinsk simulering av akutte situasjoner – kompetanseheving for sykepleiere i hjemmesykepleien .

Svellingen, Alette H.. 2017, Helse og omsorgskonferansen i Hordaland, 2017 . VIDPoster

The effect of repeated simulation in nursing education.

Svellingen, Alette H.. 2019, Midtveisevaluering. VIDVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »