Cristin-person-ID: 335689
Person

Aktiv cristin-person Audhild Steinnes Heum

  • Stilling:
    Forsker
    ved Senter for interkulturell kommunikasjon ved VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Sosialantropologi • Sykepleievitenskap

Emneord

Helse- og sykdomsforståelser • Mangfold og kultur • Etnografisk Film • Fredsforskning • Interkulturell kommunikasjon • Krysskulturell oppvekst

Region

  • Afrika

Land

  • Norge
  • Kamerun
  • Mali

Kontaktinformasjon

Telefon
(+47) 51516254
Sted
Misjonsmarka 12, 4024 Stavanger

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Audhild Steinnes Heum

Tittel

Audhild Steinnes Heum

Sammendrag

Audhild Steinnes Heum er ansatt som forsker ved Senter for Interkulturell kommunikasjon, hvor hun har jobbet siden 2011. Hun har blant annet vært involvert i forskning som omhandler rehabilitering og sosial reintegrering av asylsøkende barn med bakgrunn fra områder med krig og væpnet konflikt, forskning som omhandler minoritetsfamiliers tanker rundt familierådgivning, og forskning som omhandler afghanske barn i norsk barnehage. Audhild har hatt undervisningsoppdrag (emneansvarlig og faglærer), samt veiledningsoppgaver innenfor flere emner innen kultur- og samfunnsfag ved Fakultet for diakoni, teologi og ledelsesfag i Stavanger. I tillegg har hun holdt kurs og foredrag eksternt innenfor temaer som interkulturell kommunikasjon, mangfold, krysskulturell oppvekst, sykdomsforståelse i ulike kulturer m.m. Audhild har fra tidligere erfaring fra praksisfeltet som blant annet inkluderer arbeid som prosjektleder med fokus på forebyggende og holdningsskapende arbeid i forhold verdibaserte konflikter og tvangsekteskap. Hun har jobbet tett med minoritetsungdommer, minoritetsforeldre, samt både frivillige og offentlige instanser. Mer konkret har hun jobbet med flerkulturelt dialogarbeid, kurs- og foredragsvirksomhet, arrangering av seminarer og konferanser, samt veiledning i forbindelse med oppfølging av konkrete tvangsekteskapssaker. Hun har også hatt ansvaret for å utvikle og produsere brosjyrer og filmer som har blitt distribuert både regionalt og nasjonalt innenfor skole og andre instanser som jobber innenfor integreringsfeltet. Audhild er sertifisert veileder i Flexid som er et bevisstgjøringskurs i identitetshåndtering for krysskulturell ungdom. Hun bidrar per i dag, på oppdrag fra stiftelsen Flexid, med å holde sertifiseringskurs i Flexid og veilede ansatte i en rekke kommuner. Audhild har også erfaring fra helsevesenet som sykepleier i psykiatrien og somatikken. Audhild har en mastergrad i sosialantropologi. Fra tidligere er hun utdannet sykepleier. Hun har også gjennomført studier i interkulturell forståelse, kurs i etnografisk dokumentarfilm og mindfulness/coaching. Audhild har bodd 12 år i vest-Afrika, hvor hun tilbrakte mesteparten av sin barndom og ungdom. Som voksen har hun jobbet og hatt studieopphold i henholdsvis Kamerun og Mali. Hun tilbrakte deler av studiet interkulturell forståelse i Peru og Bolivia.

Resultater Resultater

Kurspilot for ungdom med flerkulturell oppvekst. «Det viktigste jeg har lært om meg selv er at jeg er god nok, uansett".

Hatleskog, Anne Brit; Johannessen, Øystein Lund; Heum, Audhild Steinnes; Ryndyk, Oleksandr. 2022, VIDRapport
1 - 1 av 1