Cristin-person-ID: 336000
Person

Ulf Berge

  • Stilling:
    Høgskolelektor
    ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
  • Stilling:
    Høgskolelektor
    ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Resultater Resultater

Forskningssirkler som metode for kunnskaps og kompetanseutvikling i tjenestetilbud til personer med utviklingshemming .

Fjetland, Kirsten Jæger; Gjermestad, Anita; Berge, Ulf; Glørstad, Vibeke; Kiær, Elisabeth; Luteberget, Laila. 2019, Fontene forskning. VIDVitenskapelig artikkel

Bruk av NCR hos person med demens og sosialt forsterket vandreatferd.

Berge, Ulf; Hamre, Hilde Karin; Hillestad, Eivind Vik. 2016, Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse. VIDVitenskapelig artikkel
1 - 2 av 2