Cristin-person-ID: 336525
Person

Aktiv cristin-person Line Christoffersen

 • Stilling:
  Dosent
  ved Handelshøyskolen ved OsloMet - storbyuniversitetet
 • Stilling:
  Førsteamanuensis
  ved Høyskolen Kristiania

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap

Emneord

Markedsføring • Vitenskapsteori • Helsetjenesteforskning • Kvalitative forskningsmetoder

Kontaktinformasjon

Telefon
+47 67 23 80 22
Sted
Pilestredet 35, 0130 OSLO

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Line Christoffersen

Tittel

Line Christoffersen

Sammendrag

Line Christoffersen har en doktorgrad i markedsføring fra Handelshøyskolen i København, og underviser i markedsføring og samfunnsvitenskapelig metode. Christoffersen har vært medforfatter på flere lærebøker i Samfunnsvitenskapelig metode, og har sin kjernekompetanse på kvalitative metoder og metodetriangulering. Hun er opptatt av markedsføring i en ikke-kommersiell setting, og spesielt brukerperspektiv på tjenester. Dette har resultert arbeider om markedsføring av Den norske kirke og boken "Når livet slutter før det begynner" som er basert på egen forskning rundt foreldres møte med helsevesenet etter å ha mistet barn. Christoffersen har tidligere erfaring som manager i Andersen Business Consulting, forskningsleder for kvalitativ metode i Synovate og som førsteamanuensis, prorektor og høyskoledirektør ved Høyskolen Kristiania.

Vitenskapelig sammendrag

Line Christoffersen har en Ph.D i markedsføring fra Copenhagen Business School. Hun arbeider som førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus innenfor områdene markedsføring, tjenesteforskning og forskningsmetode. Christoffersen har tidligere erfaring som manager i Andersen Business Consulting, forskningsleder for kvalitativ metode i Synovate og som førsteamanuensis, prorektor og høyskoledirektør ved Markedshøyskolen Campus Kristiania.

Resultater Resultater

Forskningsmetoder för lärarstudenter .

Christoffersen, Line; Johannessen, Asbjørn. 2015, Studentlitteratur AB. OSLOMETLærebok

Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 2. upplaga.

Johannessen, Asbjørn; Tufte, Per Arne; Christoffersen, Line. 2020, Liber. UIT, OSLOMETLærebok

Forskningsmetode for økonomisk-administrative fag, 4. utgave.

Johannessen, Asbjørn; Christoffersen, Line; Tufte, Per Arne. 2020, Abstrakt forlag. UIT, OSLOMETLærebok

Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode, 5. utgave.

Johannessen, Asbjørn; Tufte, Per Arne; Christoffersen, Line. 2016, Abstrakt forlag. OSLOMETLærebok

Following-up midwives after adverse incidents: How front-line management practices help second victims.

Christoffersen, Line; Teigen, Janne; Rønningstad, Chris. 2020, Midwifery. TELEMARK, OSLOMETVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 62 | Neste | Siste »

Utmerkelser

 • 2017 - Most Downloaded 2016 Article from Elsevier’s Marketing Journals, for Breunig & Christoffersen (2016) If x then why? Comparative analysis using critical incidents technique, JBR