Cristin-person-ID: 336703
Person

Aktiv cristin-person Magdalene Thomassen

 • Stilling:
  Førsteamanuensis
  ved Fakultet for sosialfag ved VID vitenskapelige høgskole
 • Stilling:
  Førsteamanuensis
  ved Senter for diakoni og profesjonell praksis ved VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Filosofi

Emneord

Kunnskapsteori • Religionsfilosofi • Etikk • Vitenskapsfilosofi

Land

 • Norge
 • Frankrike

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Magdalene Thomassen

Tittel

Magdalene Thomassen

Sammendrag

Førsteamanuensis i filosofi med doktorgrad fra Universite de Sorbonne-Paris IV. Lang undervisningserfaring fra alle høyere utdanningsnivåer (BA, MA og PhD) i fagområdene vitenskapsfilosofi og kunnskapsteori, etikk og livssyn, religionsfilosofi. Veiledning og kurs i akademisk skriving. For publisering og formidling, se registreringene i Cristin.

Resultater Resultater

MENNESKETS MENNESKELIGHET: Frihet og ansvar i Emmanuel Levinas’ filosofi. .

Thomassen, Magdalene. 2019, SEGL – Katolsk Årsskrift for Religion og Samfunn. VIDFagartikkel

Spor av Gud i Emmanuel Levinas' filosofi.

Thomassen, Magdalene. 2019, Foredrag. VIDPopulærvitenskapelig foredrag

Fenomenologiens franske vending.

Thomassen, Magdalene. 2019, Forskergruppe-seminar. VIDVitenskapelig foredrag

Traditions and Debates in Science.

Thomassen, Magdalene. 2019, Forskernettverk-møte. VIDVitenskapelig foredrag

Beyond Empathy; Love. Edith Stein on Becoming a Person.

Thomassen, Magdalene. 2019, Love: Contemporary Perspectives in Literature, Philosophy and Theology. VIDVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 41 | Neste | Siste »