Cristin-person-ID: 336703
Person

Aktiv cristin-person Magdalene Thomassen

 • Stilling:
  Førsteamanuensis
  ved Fakultet for sosialfag ved VID vitenskapelige høgskole
 • Stilling:
  Førsteamanuensis
  ved Senter for diakoni og profesjonell praksis ved VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Filosofi

Emneord

Kunnskapsteori • Religionsfilosofi • Etikk • Vitenskapsfilosofi

Land

 • Norge
 • Frankrike

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Magdalene Thomassen

Tittel

Magdalene Thomassen

Sammendrag

Førsteamanuensis i filosofi med doktorgrad fra Universite de Sorbonne-Paris IV. Lang undervisningserfaring fra alle høyere utdanningsnivåer (BA, MA og PhD) i fagområdene vitenskapsfilosofi og kunnskapsteori, etikk og livssyn, religionsfilosofi. Veiledning og kurs i akademisk skriving. For publisering og formidling, se registreringene i Cristin.

Resultater Resultater

Lidelse mening og livssyn : teori og praksis.

Austad, Anne; Borge, Lisbet; Leenderts, Torborg Aalen; Stifoss-Hanssen, Hans; Thomassen, Magdalene. 2020, Fagbokforlaget. VIDVitenskapelig antologi/Konferanseserie

Hermeneutikk som refleksjon og livsfortolkning.

Thomassen, Magdalene. 2020, Gyldendal Akademisk. VIDVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Fenomenologiens mange ansikter.

Thomassen, Magdalene. 2020, Gyldendal Akademisk. VIDVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Relasjoner og språk. Psykodynamisk fortolkning av språkets rolle i relasjonsdannelse som bidrag til å forstå grunnlaget for Adult Attachment Interview (AAI).

Halstensen, Kari; Engedal, Leif Gunnar; Myrvik, Helle; Haug, Sigrid Helene Kjørven; Austad, Arne; Thomassen, Magdalene; Granqvist, Pehr. 2019, Matrix. HINN, VID, SU, TELEMARK, MF, MODUMBAD, INNLANDETVitenskapelig artikkel

MENNESKETS MENNESKELIGHET: Frihet og ansvar i Emmanuel Levinas’ filosofi. .

Thomassen, Magdalene. 2019, SEGL – Katolsk Årsskrift for Religion og Samfunn. VIDFagartikkel
1 - 5 av 45 | Neste | Siste »