Cristin-person-ID: 336709
Person

Aktiv cristin-person Anne Austad

  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Teologi og religionsvitenskap • Psykologi • Humaniora

Emneord

Sjelesorg • Religionspsykologi

Kontaktinformasjon

Telefon
+4722451910
Sted
Pb. 184 Vinderen 0319 Oslo

Forskningsetisk erklæring

Resultater Resultater

Maktdynamikk og sårbarhet.

Kleiven, Tormod; Austad, Anne; Nygaard, Marianne Rodriguez. 2019, Tidsskrift for praktisk teologi. VIDVitenskapelig artikkel

Sjelesorg i bevegelse : kerygmatisk, konfidentorientert, dialogisk sjelesorg - møte mellom teoretiske posisjoner og et empirisk materiale.

Stifoss-Hanssen, Hans; Grung, Anne Hege; Austad, Anne; Danbolt, Lars Johan. 2019, Tidsskrift for sjelesorg. VID, MF, UIO, INNLANDETVitenskapelig artikkel

Helende erfaringer - et empirisk studie .

Nygaard, Marianne Rodriguez; Austad, Anne; Kleiven, Tormod. 2016, Fag og forskningsdag - Høyskolen Diakonovas 100 års jubileum. VIDFaglig foredrag

Helende erfaringer og den levde kroppen. Et empirisk forskningsprosjekt om helingserfaringer knyttet til ressurser fra kristen tro og praksis .

Nygaard, Marianne Rodriguez; Austad, Anne; Kleiven, Tormod. 2017, Svensk kyrkotidning. VIDFagartikkel

Vendepunktserfaringer. Helende erfaringer og den levde kroppen.

Nygaard, Marianne Rodriguez; Kleiven, Tormod; Austad, Anne. 2016, Menighetssamling. VIDPopulærvitenskapelig foredrag
1 - 5 av 59 | Neste | Siste »