Cristin-person-ID: 336729
Person

Ingvild Synnøve Huse

  • Stilling:
    Høgskolelektor
    ved Fakultet for sosialfag ved VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Sosialt arbeid

Emneord

Lokalt læreplanarbeid • Tverrfaglig samarbeid • Plan / Timeplan • Allmenn didaktikk • Rammeplan • Fagplanteori • Læreplananalyse • Fagplaner

Kontaktinformasjon

Telefon
22451858
Sted
Diakonveien 14, 0367 Oslo PB. 184 Vindern, 0319
Sted
Diakonhjemmet Høgskole Sandnes Bydel Grünerløkka, Oslo Bærum Barneverntjeneste

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Ingvild Synnøve Huse

Sammendrag

Social Worker (1984) Master degree in Social Work (2008) Working experience: Social work in welfare, child welfare and child protection,

Vitenskapelig sammendrag

Social Worker (1984) Master degree in Social Work (2008) Working experience: Social work in welfare, child welfare and child protection,

Tittel

Ingvild Synnøve Huse

Sammendrag

Sosionom 1984 Master i sosialt arbeid 2008 Sosialt arbeid i kommuner, statig virksomhet,frivillige organsiasjoner, fagforening 1985 - 2009. Skolering/kursholder/kursutvikler for sosialarbeidere og tillitsvalgte i FO (1987 - 2003). Utvikler og arrangør av ulike nasjonale og internasjonale konferanser (1987 - 2009) Redaktør og forfatter i tillitsvalgopplæring og fagbøker 1997 - 2010

Resultater Resultater

Akademisk dannelse og profesjonsdannelse gjennom arbeidskrav tidlig i utdanningen.

Huse, Ingvild Synnøve. 2017, VID fagseminar. VIDFaglig foredrag

Skriftliggjøring – en kilde til nytenkning, kunnskap og utvikling.

Aamodt, Laila Granli; Halås, Catrine Torbjørnsen; Normann, Sofie; Glemmestad, Hanne Solfrid; Huse, Ingvild Synnøve. 2015, VID, HINN, NORDFaglig kapittel

UHRs karakterundersøkelse 2013: Rapport fra Panel G.

Johansen, Oddbjørn; Olsen, Per Arne; Huse, Ingvild Synnøve; Ørmen, Nita; Asmyhr, Morten; Lorentzen, Ramona. 2014, VID, USN, HIØ, NORD, OSLOMETRapport

Hvem var vi - hvem er vi - hvem blir vi. Å bygge en profesjon.

Gjedrem, Jorunn; Halås, Catrine Torbjørnsen; Huse, Ingvild; Slørdahl, Sølvi; Aamodt, Laila Granli. 2010, VID, NORDRapport
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »