Cristin-person-ID: 336730
Person

Aktiv cristin-person Kjersti Helene Haarr

  • Stilling:
    Høgskolelektor
    ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Andre helsefag

Emneord

Profesjonsetikk • Hverdagsrehabilitering • Ergoterapi • ICF internasjonal klassifikasjon av funksjon funksjonshemming og helse • Rehabilitering • Frivillighet • Arbeidsrettet rehabilitering • Medborgerskap

Kontaktinformasjon

Forskningsetisk erklæring

Resultater Resultater

Ensomhet er også politikk .

Haarr, Kjersti Helene; Lid, Inger Marie. 2021, Stavanger Aftenblad. VIDKronikk

How to achieve Community Based Rehabilitation in Norway?

Haarr, Kjersti Helene. 2019, Transforming Care Conference. VIDVitenskapelig foredrag

Volunteering, everyday life and home dwelling elderly people.

Haarr, Kjersti Helene. 2019, Critical Perspective on Person, Care and Aging. VIDVitenskapelig foredrag

Frivillighet, hverdagsliv og hjemmboende eldre.

Haarr, Kjersti Helene. 2019, Cappelen Damm Akademisk. VIDVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Frivillighet, hverdagsliv og hjemmeboende eldre.

Haarr, Kjersti Helene. 2017, Ergoterapeuten. VIDShort communication
1 - 5 av 30 | Neste | Siste »