Cristin-person-ID: 336738
Person

Aktiv cristin-person Eva Kofoed

  • Stilling:
    Høgskolelektor
    ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Allmennmedisin • Sykepleievitenskap

Emneord

Farmakologi • Legemiddelregning • IKT i undervisning • Legemiddelhåndtering • Patologi • Sykepleierutdanning • Undervisning

Region

  • Norden

Land

  • Norge

Kontaktinformasjon

Telefon
+47 92 02 42 79
Sted
Fakultet for helsefag VID Oslo Pb.184 Vinderen Diakonveien 14 NO-0319 Oslo Norge

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Eva Kofoed

Sammendrag

Physician and lecturer on the Bachelor of Nursing

Tittel

Eva Kofoed

Sammendrag

Lege og lektor på bachelor i sykepleie

Resultater Resultater

Håndtering av legemidler.

Olsen, Lars André; Kofoed, Eva; Rygg, Lisbeth Østgaard. 2018, Cappelen Damm Akademisk. VID, NORD, NTNUFagbok

Samarbeid om medikamentregningsprøver – erfaringer fra Oslo og Akershus .

Kofoed, Eva. 2014, Konferanse i medikamentregning og legemiddelhåndtering. VIDFaglig foredrag

Anvendt farmakologi. Observasjon av multisyk gammel i hjemmetjenesten.

Kofoed, Eva. 2014, Hvordan integrere medisinske og naturvitenskapelige emner i sykepleierutdanningen?. VIDFaglig foredrag

Å følge opp pasient i legemiddelbehandling. En studie på studentens veiledningsbehov.

Kofoed, Eva. 2018, Konferanse i medikamentregning og legemiddelhåndtering. VIDFaglig foredrag

Studentenes møte med polyfarmasi hos eldre pasienter .

Kofoed, Eva; Jakobsen, Evelyn; Sørbye, Liv Wergeland. 2017, Geriatrisk sykepleie. VIDVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 11 | Neste | Siste »