Cristin-person-ID: 336739
Person

Eldri Kolltveit

  • Stilling:
    Høgskolelektor
    ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Resultater Resultater

Kva fremjar og kva hemmar deltaking i fysiske treningsgrupper ved ein kommunal frisklivssentral?

Kolltveit, Eldri; Bonsaksen, Tore; Berge, Guro. 2021, HINN, VID, SOLARapport
1 - 1 av 1