Cristin-person-ID: 336751
Person

Aktiv cristin-person Inger Oterholm

  • Stilling:
    Professor
    ved Fakultet for sosialfag ved VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Sosialt arbeid

Emneord

Organisasjon • Barnevern • Profesjonskunnskap • Praksisforskning • NAV

Land

  • Norge

Kontaktinformasjon

Telefon
+47 67 23 50 00

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Inger Oterholm

Tittel

Inger Oterholm

Sammendrag

Sosionom med hovedfag i sosialt arbeid. PhD i profesjonsstudier. Har undervisnings- og veiledningserfaring fra bachelor, videreutdanninger, master og PhD innenfor sosialt arbeid og profesjonell praksis, særlig knyttet til barnevernfeltet. Har arbeidet med ulike forsking-og praksisutviklingsprosjekter relatert til barnevernfeltet. Er studieleder for master og videreutdanninger i sosialt arbeid.

Resultater Resultater

Aftercare support in Norway - Barriers to support?

Oterholm, Inger. 2021, Social Work & Society. VIDVitenskapelig artikkel

Pålagte hjelpetiltak i barnevernet : Delrapport 1: Virkning av barnevernets hjelpetiltak.

Paulsen, Veronika; Ytreland, Kristin; Oterholm, Inger. 2021, VID, SAMFORSKRapport

Terapeuterfaringer med familieråd i saker med høyt konfliktnivå i familievernet.

Flacke, Astrid Kleppe; Oterholm, Inger. 2021, Fokus på familien. VIDVitenskapelig artikkel

You and me and all of us: The significance of belonging in a continual community of children in long-term care in Norway.

Negård, Inger-Lise; Ulvik, Oddbjørg Skjær; Oterholm, Inger. 2020, Children and Youth Services Review. VID, OSLOMETVitenskapelig artikkel

Supporting transitions to adulthood for youth leaving care: Consensus based principles.

Annemiek T., Harder; Mann-Feder, Varda; Oterholm, Inger; Refaeli, Tehila. 2020, Children and Youth Services Review. VID, BGU, CU, EURVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 87 | Neste | Siste »