Cristin-person-ID: 336757
Person

Hans Stifoss-Hanssen

  • Stilling:
    Tilsatt
    ved Senter for diakoni og profesjonell praksis ved VID vitenskapelige høgskole

Resultater Resultater

Sjelesorg i bevegelse : kerygmatisk, konfidentorientert, dialogisk sjelesorg - møte mellom teoretiske posisjoner og et empirisk materiale.

Stifoss-Hanssen, Hans; Grung, Anne Hege; Austad, Anne; Danbolt, Lars Johan. 2019, Tidsskrift for sjelesorg. VID, MF, UIO, INNLANDETVitenskapelig artikkel

Near- Death Experience Features During Various Phases Related to Unconsciousness: An Exploratory Study of Norwegian Hospital Patients .

Buer, Øystein; Kalfoss, Mary; Weisæth, Lars; Stifoss-Hanssen, Hans; Bendz, Bjørn. 2018, Journal of Near-Death Studies. VID, UIO, OUSVitenskapelig artikkel

Spiritual wellbeing in Family carers of Advanced cancer patients.

Røen, Ingebrigt; Brunelli, Cinzia; Stifoss-Hanssen, Hans; Grande, Gunn; Kaasa, Stein; Brenne, Anne-Tove; Knudsen, Anne Kari. 2018, The 8th International Seminar of the European Palliative Care Research Centre. VID, UoM, NTNU, UIO, OUSVitenskapelig foredrag

Evaluering av Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep.

Gunnes, Gyrid; Stifoss-Hanssen, Hans; Sirris, Stephen; Østby, Lene; Nygaard, Marianne Rodriguez; Angell, Olav Helge; Haugen, Hans Morten; Sverdrup, Sidsel Muri. 2019, VIDRapport

The Sources of Meaning and Meaning in Life Questionnaire in the Norwegian Context: Relations to Mental Health, Quality of Life, and Self-Efficacy.

Sørensen, Torgeir; la Cour, Peter; Danbolt, Lars Johan; Stifoss-Hanssen, Hans; Lien, Lars; deMarinis, Valerie; Pedersen, Heidi Frølund; Schnell, Tatjana. 2018, The international journal for the psychology of religion. Uu, VID, HINN, LUI, MF, INNLANDET, DANMARKVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 59 | Neste | Siste »