Cristin-person-ID: 336783
Person

Kjersti Velde Helgøy

  • Stilling:
    Stipendiat
    ved Senter for diakoni og profesjonell praksis ved VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Emneord

Forskningsbasert utdanning • Forskningsbasert lærerutdanning

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Kjersti Velde Helgøy

Tittel

Kjersti Velde Helgøy

Sammendrag

Jeg har undervisningserfaring som høgskolelektor ved VID Sandnes fra 2006. Mine hovedoppgaver her har vært knyttet til undervisning og veiledning innen grunnleggende modeller og teorier i ergoterapifaget, kunnskapsgrunnlaget, somatisk helse , bacheloremne og FOU prosjekter knyttet til RevmaAPP, studenters læringsmiljø og frisklivssentral. Høsten 2018 startet jeg i phd stilling ved VID, der temaet for avhandlingen er forskningsbasert utdanning. Tidligere har jeg arbeidet klinisk som ergoterapeut innen revmatologi.

Resultater Resultater

Practice educators’ emphasis on research in supervision of occupational therapy students.

Helgøy, Kjersti Velde; Smeby, Jens-Christian; Bonsaksen, Tore. 2021, Scandinavian Journal of Occupational Therapy. VID, HINN, OSLOMETVitenskapelig artikkel

Research-based occupational therapy education: An exploration of students’ and faculty members’ experiences and perceptions.

Helgøy, Kjersti Velde; Smeby, Jens-Christian; Bonsaksen, Tore; Olsen, Nina Rydland. 2020, PLOS ONE. VID, HINN, OSLOMET, HVLVitenskapelig artikkel
1 - 2 av 2