Cristin-person-ID: 336795
Person

Aktiv cristin-person Elisabeth Mæland

  • Stilling:
    Førstelektor
    ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Sykepleievitenskap

Emneord

Åndelig omsorg • Livssyn • Sjelesorg • Religionspsykologi • Lindrende behandling • Kardiologisk sykepleie • Kreftsykepleie

Kontaktinformasjon

Telefon
22451820

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Elisabeth Mæland

Tittel

Elisabeth Mæland

Sammendrag

Er førstelektor og utdannet sykepleier. Min mastergrad i kristendomskunnskap har et flerfaglig innhold; sjelesorg, åndelig omsorg i sykepleien og religionspsykologi. Underviser i grunnleggende sykepleie, palliasjon, åndelig omsorg, kommunikasjon, livssynskompetanse og sjelesorg. Har emneansvar for lokalt profilemne ved VID (Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis) på bachelor- og masternivå. Medansvarlig for bacheloremne i palliasjon, spiritual care og sykepleie til pasienter med behov for medisinsk behandling. Min forskning omhandler tilknytningserfaringer, bønn og livssynskompetanse. Jeg har lang klinisk erfaring som sykepleier fra medisinsk, onkologisk og palliativ avdeling. Jeg har også arbeidserfaring fra Institutt for Sjelesorg, Modum Bad, der jeg arbeidet med klinisk sjelesorg.

Resultater Resultater

Religious healing experiences and earned security.

Nygaard, Marianne Rodriguez; Austad, Anne; Kleiven, Tormod; Mæland, Elisabeth. 2020, Pastoral Psychology. VIDVitenskapelig artikkel

Student nurses experiences with participating in learning activities with based on a narrative approach.

Raustøl, Anne; Mæland, Elisabeth; Tveit, Bodil. 2019, Nordic network for narratives in medicine network meeting 2019. VIDVitenskapelig foredrag

Healing Experiences and Earned Security.

Austad, Anne; Kleiven, Tormod; Mæland, Elisabeth; Nygaard, Marianne Rodriguez. 2018, Nordic Conference in Psychology of Religion. VIDVitenskapelig foredrag

Bønn, sang og tilknytning. Et sjelesørgerisk blikk på sang og bønn. Presentasjon av masterarbeidet.

Mæland, Elisabeth. 2014, Trosopplæringskonferansen . VIDFaglig foredrag
1 - 5 av 22 | Neste | Siste »