Cristin-person-ID: 336798
Person

Aktiv cristin-person Anne Raustøl

  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Filosofi • Etikk

Emneord

Profesjonsutdanning • Sykepleie • Profesjonsetikk • Rettferdighetsteori • Livssyn • Følelser og verdier • Forskningsetikk • Omsorgsetikk • Sykepleierutdanning

Kontaktinformasjon

Telefon
(+47) 22963714
Sted
VID vitenskapelige høgskole Fakultet for helse - Oslo Postboks 184, Vinderen 0319 Oslo

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Anne Raustøl

Tittel

Anne Raustøl

Sammendrag

Er utdannet sykepleier og filosof. Underviser i etikk, verdibevissthet, livssynskompetanse og forskningsetikk på bachelor-, master- og PhD-nivå. Har hatt ansvar for utvikling av felles profilemner ved VID (Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis). Forsker på etiske og moralske aspekter i profesjonsutdanning og profesjonell praksis.

Resultater Resultater

Student nurses' experience of learning about the right to food: Situated professional development within clinical placement.

Dogan, Elisabeth Irene Karlsen; Terragni, Laura; Raustøl, Anne. 2021, Nursing Ethics. VID, FHI, OSLOMETVitenskapelig artikkel

Student nurses’ views of right to food of older adults in care homes.

Dogan, Elisabeth Irene Karlsen; Raustøl, Anne; Terragni, Laura. 2019, Nursing Ethics. VID, OSLOMETVitenskapelig artikkel

Student nurses experiences with participating in learning activities with based on a narrative approach.

Raustøl, Anne; Mæland, Elisabeth; Tveit, Bodil. 2019, Nordic network for narratives in medicine network meeting 2019. VIDVitenskapelig foredrag

Immediacy and morality in nursing.

Raustøl, Anne. 2019, Cross-cultural perspectives on ethics, healthy ageing and care. 20ieth International Nursing Ethics Conference. VIDVitenskapelig foredrag

Nursing students' understanding of barriers and enablers to the right to adequate food for nursing home residents.

Dogan, Elisabeth Irene Karlsen; Raustøl, Anne; Terragni, Laura. 2018, gender, Justice and Care. 19th International Nursing Ethics Conference. VID, OSLOMETVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 19 | Neste | Siste »