Cristin-person-ID: 336798
Person

Aktiv cristin-person Anne Raustøl

  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Filosofi • Etikk

Emneord

Profesjonsutdanning • Sykepleie • Profesjonsetikk • Rettferdighetsteori • Livssyn • Følelser og verdier • Forskningsetikk • Omsorgsetikk • Sykepleierutdanning

Kontaktinformasjon

Telefon
(+47) 22963714
Sted
VID vitenskapelige høgskole Fakultet for helse - Oslo Postboks 184, Vinderen 0319 Oslo

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Anne Raustøl

Tittel

Anne Raustøl

Sammendrag

Er utdannet sykepleier og filosof. Underviser i etikk, verdibevissthet, livssynskompetanse og forskningsetikk på bachelor-, master- og PhD-nivå. Har hatt ansvar for utvikling av felles profilemner ved VID (Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis). Forsker på etiske og moralske aspekter i profesjonsutdanning og profesjonell praksis.

Resultater Resultater

Introducing food as human right in nursing education to promote better nutritional care in nursing homes.

Dogan, Elisabeth Irene Karlsen; Raustøl, Anne; Terragni, Laura. 2021, ISBNPA XChange 2021. VID, OSLOMETVitenskapelig foredrag

Student nurses' experience of learning about the right to food: Situated professional development within clinical placement.

Dogan, Elisabeth Irene Karlsen; Terragni, Laura; Raustøl, Anne. 2021, Nurse Education Today. VID, FHI, OSLOMETVitenskapelig artikkel

Student nurses’ views of right to food of older adults in care homes.

Dogan, Elisabeth Irene Karlsen; Raustøl, Anne; Terragni, Laura. 2019, Nursing Ethics. VID, OSLOMETVitenskapelig artikkel

Student nurses experiences with participating in learning activities with based on a narrative approach.

Raustøl, Anne; Mæland, Elisabeth; Tveit, Bodil. 2019, Nordic network for narratives in medicine network meeting 2019. VIDVitenskapelig foredrag

Immediacy and morality in nursing.

Raustøl, Anne. 2019, Cross-cultural perspectives on ethics, healthy ageing and care. 20ieth International Nursing Ethics Conference. VIDVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 20 | Neste | Siste »