Cristin-person-ID: 337296
Person

Aktiv cristin-person Kristin Margrete Briseid

  • Stilling:
    Universitetslektor
    ved Universitetet i Agder
  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Fakultet for sosialfag ved VID vitenskapelige høgskole

Resultater Resultater

Personorientering i en norsk velferdsstatskontekst : .

Briseid, Kristin Margrete. 2019, Tidsskrift for omsorgsforskning. VIDVitenskapelig artikkel

Godt nok barnevern?: Forståelser av forsvarlighet og internkontroll i den kommunale barneverntjenesten.

Slettebø, Tor; Briseid, Kristin Margrete; Brodtkorb, Elisabeth; Skjeggestad, Erik; Sverdrup, Sidsel Muri; Sørensen, Torgeir. 2019, VIDRapport

Likestillingslykke.

Briseid, Kristin Margrete. 2012, UIAFagbok

Forsvarlighet og internkontroll i barnevernet. Resultater fra en kvalitativ undersøkelse.

Sverdrup, Sidsel; Briseid, Kristin Margrete; Brodtkorb, Elisabeth; Slettebø, Tor. 2018, VIDRapport

How Knowledge Developed Through Ethnography May Inform Person-Centered Healthcare Practices.

Briseid, Kristin; Skatvedt, Astrid; McCormack, Brendan. 2017, Wiley-Blackwell. VID, USN, QMU, UIAVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »