Cristin-person-ID: 337676
Person

Marie Kvamme Mæland

  • Stilling:
    Førstelektor
    ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Resultater Resultater

Experiences of existential and spiritual nursing care for cancer patients.

Eriksen, Elin Overaa; Mæland, Marie Kvamme; Rykkje, Linda. 2019, Spiritiual Care - The State of the Art and International Perspectives. VIDPoster

"Aktiv livshjelp" til pasienter i livets sluttfase.

Mæland, Marie Kvamme. 1999, Kristent Forum for Sykepleiere og Sykepleiestudenter (KFSS). Medlemsmelding.. VIDFagartikkel

Dignity in cancer care : a discussion based on three narratives written by nurses.

Mæland, Marie Kvamme; Eriksen, Elin Overaa. 2016, VIDFaglig kapittel

Helsefremmende sykepleie i møtet med kreftsyke og deres utfordringer i sykehus.

Drageset, Sigrunn; Mæland, Marie Kvamme; Ellingsen, Sidsel. 2016, Cappelen Damm Akademisk. VID, HVLVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

The loss of a mother and dealing with genetic cancer risk: Women who have undergone prophylactic removal of the ovaries.

Mæland, Marie Kvamme; Eriksen, Elin Overaa; Synnes, Oddgeir. 2014, European Journal of Oncology Nursing. VIDVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 18 | Neste | Siste »