Cristin-person-ID: 337689
Person

Aktiv cristin-person Anneline Røssland

 • Stilling:
  Høgskolelektor
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
 • Stilling:
  Senterleder
  ved Senter for læring i profesjonsutdanning og praksis ved VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Emneord

Utdanningskvalitet • Sykepleie • Utdanningsledelse • Pedagogikk • Andragogikk

Land

 • Norge

Kontaktinformasjon

Sted
VID vitenskapelige høgskole. Fakultet for helsefag, Studiested Bergen Betanien

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge

Resultater Resultater

Being prepared for the future role as a nurse. Facilitating peer students in simulation.

Svellingen, Alette H.; Røssland, Anneline; Røykenes, Kari. 2020, Nordic Educational Research Assosiation NERA. VIDPoster

Being prepared for the future role as a nurse. Facilitating peer students in simulation.

Svellingen, Alette H.; Røssland, Anneline; Røykenes, Kari. 2020, Simulerings-konferanse . VIDPoster

Hva gjør utdanningene for å henge med i utviklingen?

Mæland, Marie; Eriksen, Elin Overaa; Røssland, Anneline. 2012, Kreftsykepleien. VIDFagartikkel
1 - 5 av 5