Cristin-person-ID: 337689
Person

Aktiv cristin-person Anneline Røssland

  • Stilling:
    Høgskolelektor
    ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Emneord

Utdanningskvalitet • Sykepleie • Utdanningsledelse • Pedagogikk • Andragogikk

Land

  • Norge

Kontaktinformasjon

Sted
VID vitenskapelige høgskole. Fakultet for helsefag, Studiested Bergen Betanien

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge

Resultater Resultater

Erfaringer fra institusjonsbesøk .

Røssland, Anneline. 2019, Sakkyndigseminar. VIDFaglig foredrag

Hvordan forberede seg på tilsyn med systematisk kvalitetsarbeid ved en nyfusjonert institusjon? .

Røssland, Anneline. 2018, Kvalitetssikringssystem og kvalitetsarbeid ved fusjonerte institusjoner. VIDFaglig foredrag

Students as facilitators - experiences of student-led simulation prior to mental health experience.

Svellingen, Alette H.; Røykenes, Kari; Røssland, Anneline. 2020, Simulering i helseutdanning - ferdighetstrening og pasientsikkerhetskultur. VIDVitenskapelig foredrag

Being prepared for the future role as a nurse. Facilitating peer students in simulation.

Røykenes, Kari; Svellingen, Alette H.; Røssland, Anneline. 2020, Nordic Educational Research Assosiation NERA. VIDPoster

Hva gjør utdanningene for å henge med i utviklingen?

Mæland, Marie; Eriksen, Elin Overaa; Røssland, Anneline. 2012, Kreftsykepleien. VIDFagartikkel
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »