Cristin-person-ID: 337689
Person

Aktiv cristin-person Anneline Røssland

 • Stilling:
  Høgskolelektor
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
 • Stilling:
  Senterleder
  ved Senter for læring i profesjonsutdanning og praksis ved VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Emneord

Utdanningskvalitet • Sykepleie • Utdanningsledelse • Pedagogikk • Andragogikk

Land

 • Norge

Kontaktinformasjon

Sted
VID vitenskapelige høgskole. Fakultet for helsefag/ Senter for læring i profesjonsutdanning og praksis. Studiested Bergen Betanien

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge

Resultater Resultater

Hva gjør utdanningene for å henge med i utviklingen?

Mæland, Marie; Eriksen, Elin Overaa; Røssland, Anneline. 2012, Kreftsykepleien. VIDFagartikkel

Evaluering av problembasert læring ved Betanien sykepleierhøgskole 1. og 2. studieår vår 1999.

Smith-Strøm, Hilde; Røssland, Anneline. 1999, VIDRapport

Behov for hjelp, mulighet til selvbestemmelse og tilfredshet med sykehjemmet : en kartleggingsstudie blant 77 pasienter ved to av sykehjemmene tilknyttet Undervisningssykehjemprosjektet i Norge Needs, experience of self- determination and satisfaction with the nursing home. A survey amongst 77 residents at two of the nursing homes connected with the Teaching Nursing Home project in Norway.

Røssland, Anneline. 2001, VIDHovedfagsoppgave
1 - 3 av 3