Cristin-person-ID: 337692
Person

Aktiv cristin-person Oddgeir Arne Synnes

  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Senter for diakoni og profesjonell praksis ved VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Nordisk litteratur

Emneord

Verdighet • Skrivekurs • Hermeneutikk • Kreft • Eldreomsorg • Lindrende behandling • Sykdomsfortellinger • Medborgerskap • Narrativ analyse • Åndelig omsorg • Narrativ forskning • Demensomsorg • Livshistorier /narrativer • Praksisfortellinger

Kontaktinformasjon

Sted
Diakonveien 14, Postboks 184 Vinderen, 0319 Oslo

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Oddgeir Arne Synnes

Tittel

Oddgeir Arne Synnes

Sammendrag

Utdanna litteraturvitar. Har i mange år arbeidd med narrativ medisin, sjukdomsforteljingar og kreativ skriving innan eldreomsorg og palliativ omsorg. Underviser og rettleiar innan narrativ medisin og helsefagleg humaniora.

Resultater Resultater

An intimate connection: Exploring the visual art experiences of persons with dementia.

Lea, Eli; Synnes, Oddgeir Arne. 2020, Dementia. VIDVitenskapelig artikkel

Negotiating the turning point in the transition from curative to palliative treatment: a linguistic analysis of medical records of dying patients.

Hov, Laila; Synnes, Oddgeir; Aarseth, Guri. 2020, BMC Palliative Care. VIDVitenskapelig artikkel

A complex reminding : the ethics of poetry writing in dementia care.

Synnes, Oddgeir; Råheim, Målfrid; Lykkeslet, Else; Gjengedal, Eva. 2020, Dementia. VID, HIM, UIBVitenskapelig artikkel

Introduction: Critical perspectives on Person, Care and Aging: Unmasking their interconnections.

Thorkildsen, Kari Marie; Øye, Christine; Synnes, Oddgeir. 2020, International Practice Development Journal. VID, HVLLeder

Home as Cultural Imaginary at the End of Life.

Synnes, Oddgeir; Frank, Arthur W.. 2020, Palgrave Macmillan. VID, UCALGARYVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 5 av 170 | Neste | Siste »