Cristin-person-ID: 337692
Person

Aktiv cristin-person Oddgeir Arne Synnes

  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Senter for diakoni og profesjonell praksis ved VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Nordisk litteratur

Emneord

Verdighet • Skrivekurs • Hermeneutikk • Kreft • Eldreomsorg • Lindrende behandling • Sykdomsfortellinger • Medborgerskap • Narrativ analyse • Åndelig omsorg • Narrativ forskning • Demensomsorg • Livshistorier /narrativer • Praksisfortellinger

Kontaktinformasjon

Sted
Diakonveien 14, Postboks 184 Vinderen, 0319 Oslo

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Oddgeir Arne Synnes

Tittel

Oddgeir Arne Synnes

Sammendrag

Utdanna litteraturvitar. Har i mange år arbeidd med narrativ medisin, sjukdomsforteljingar og kreativ skriving innan eldreomsorg og palliativ omsorg. Underviser og rettleiar innan narrativ medisin og helsefagleg humaniora.

Resultater Resultater

‘Existential’ in Scandinavian Healthcare Journals: An Analysis of the Concept and Implications for Future Research.

Nygaard, Marianne Rodriguez; Austad, Anne; Sørensen, Torgeir; Synnes, Oddgeir; McSherry, Wilfred. 2022, Religions. VIDVitenskapelig oversiktsartikkel/review

Creative writing as a means to recovery from early psychosis – Experiences from a group intervention.

Romm, Kristin Lie; Synnes, Oddgeir; Bondevik, Hilde. 2022, Arts and Health. VID, UIO, OUSVitenskapelig artikkel

Narratives of change in recovery from severe fatigue - a qualitative study on stories of healing from severe chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis.

Bakken, Anne Karen; Mengshoel, Anne Marit; Synnes, Oddgeir; Strand, Elin Bolle. 2022, Journal of Psychosomatic Research. VID, UIOSammendrag/abstract

Å artikulere kreftoverlevelse gjennom poetisk språk .

Synnes, Oddgeir; Bondevik, Hilde. 2021, Storytelling in the Arts of Narrative Medicine. VID, UIOVitenskapelig foredrag

Narratives of Change in Recovery form Severe Fatigue - a Qualitative Study on Stories of Healing from Severe Chronic Fatigue Syndrome/Myalgic Encephalomyelitis.

Bakken, Anne Karen; Mengshoel, Anne Marit; Synnes, Oddgeir; Strand, Elin Bolle. 2022, American Psychosomatic Society - Annual Meeting. VIDVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 188 | Neste | Siste »