Cristin-person-ID: 338892
Person

Bente Marie Ohnstad

  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Institutt for rettsvitenskap ved Høgskolen i Innlandet
  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Avdeling for omsorg og etikk ved Universitetet i Stavanger

Resultater

Helsepersonelloven. Kommentarutgave. .

Befring, Anne Kjersti Cecelia; Ohnstad, Bente Marie. 2018, Fagbokforlaget. HINN, UIOVitenskapelig kommentarutgave

Rettigheter og plikter som arbeidstakere, kommuneforvaltere og profesjonsutøvere.

Ohnstad, Bente Marie; Holthe, Berit Marion. 2017, Gyldendal Juridisk. HINNVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Sykehus - forretning eller forvaltning.

Ohnstad, Bente Marie. 2017, Den 11. Nasjonale helserettrskonferansen. HINNFaglig foredrag

Om juridisk metode og lovgiving som regulerer arbeidsmedisin.

Ohnstad, Bente Marie. 2017, Kurs og forelesning for legeforeningen. HINNFaglig foredrag

Rettsdata: Kommentarer til helsepersonelloven.

Ohnstad, Bente Marie. 2017, Norsk Lovkommentar. HINNVitenskapelig oversiktsartikkel/review