Cristin-person-ID: 339054
Person

Jan Andersen

  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Institutt for sosialvitenskap og veiledning ved Høgskolen i Innlandet

Resultater Resultater

Municipal implementation of user-controlled personal assistance in Norway.

Andersen, Jan. 2020, Seminar om personlig assistanse. HINNFaglig foredrag

The Scope of Possibilities for User Influence in Norwegian Municipal Care Services.

Andersen, Jan. 2020, Journal of Social Policy. HINNVitenskapelig artikkel

Brukermedvirkning som innflytelse og deltakelse - en studie av omsorgslederes vurderinger.

Andersen, Jan. 2019, Tidsskrift for omsorgsforskning. HINNVitenskapelig artikkel

Representerende brukermedvirkning - retningslinjer innen ulike områder, kompetansekrav og muligheter for utvikling av ei proaktiv rolle.

Andersen, Jan. 2019, Grunnopplæring i brukermedvirkning - Representerende medvirkning. HINNPopulærvitenskapelig foredrag

Kan betydningen av brukermedvirkning økes ved utvikling av en helhetlig politikk i kommunene?

Andersen, Jan. 2019, Innlandets forskningskonferanse for helse- og sosialvitenskap. HINNVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 63 | Neste | Siste »