Cristin-person-ID: 339156
Person

Ann-Kristin Fjørtoft

  • Stilling:
    Stipendiat
    ved Senter for diakoni og profesjonell praksis ved VID vitenskapelige høgskole
  • Stilling:
    Høgskolelektor
    ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Kontaktinformasjon

Telefon
92893417

Resultater Resultater

Meningsfull hverdag som et mål for arbeidet i hjemmetjenesten.

Fjørtoft, Ann-Kristin; Pahr, Ingun. 2016, Fagbokforlaget. VIDVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Hjemmesykepleietjenesten.

Gjevjon, Edith L Roth; Fjørtoft, Ann-Kristin. 2016, Fagbokforlaget. VIDVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Developing and writing your bachelor thesis.

Fjørtoft, Ann-Kristin. 2010, utenTitteltekst. LDHVitenskapelig foredrag

Home Based Nursing in Norway - objectives and organization.

Fjørtoft, Ann-Kristin. 2010, Internasjonalt kurs, Høgskolen i Oslo. LDHPoster

Hjemmesykepleie. Ansvar, utfordringer og muligheter.

Fjørtoft, Ann-Kristin. 2006, Fagbokforlaget. LDHFagbok
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »