Cristin-person-ID: 339177
Person

Hilde Øieren

  • Stilling:
    Avdelingsleder
    ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Resultater Resultater

Pre-decision regret before transition of dependents with severe dementia to long-term care.

Hanssen, Ingrid; Mkhonto, Flora; Segane, Malmsiy; Sørensen, Anne Lene; Tran, Phuong Thai Minh; Øieren, Hilde. 2021, Nursing Ethics. VID, LDHVitenskapelig artikkel
1 - 2 av 2