Cristin-person-ID: 3413
Person

Lars-Petter Jelsness-Jørgensen

  • Stilling:
    Rektor
    ved Høgskolen i Østfold
  • Stilling:
    Sykepleier
    ved Klinikk for medisin ved Sykehuset Østfold HF

Resultater Resultater

Antitumour necrosis factor alpha treatment in Crohn’s disease: long-term efficacy, side effects and need for surgery.

Lerang, Frode; Holst, Rene; Henriksen, Magne; Wåhlberg, Henrik; Jelsness-Jørgensen, Lars-Petter. 2022, Scandinavian Journal of Gastroenterology. HIØ, OUS, ØSTFOLDVitenskapelig artikkel

Skreddersydde tiltak gir bedre antibiotikastyring i norske sykehus.

Christensen, Ingrid; Berild, Dag; Jelsness-Jørgensen, Lars-Petter; Bjørnholt, Jørgen; Haug, Jon Birger. 2022, Tidsskrift for Den norske legeforening. HIØ, OSLOMET, UIO, OUS, ØSTFOLDShort communication

Cøliaki i HUNT. Forekomst, konsekvenser og årsaker.

Lukina, Polina; Andersen, Ina Lervåg; Hjort, Rebecka; Eggen, Petter Tinbod; Næss, Marit; Mjønes, Patricia; Rønne, Elin; Bolstad, Nils; Klaasen, Rolf; Warren, David mfl.. 2022, Norsk gastroenterologisk forenings årsmøte 2022. KAROLINSKA, TELEMARK, VESTFOLD, HELSENTRØN, NTNU, OUS, STOLAV, HIØ, OSLOMET, UIO, UMCG, ØSTFOLD, KIVitenskapelig foredrag

Antitumour necrosis factor alpha treatment in Crohn's disease: long-term efficacy, side effects and need for surgery.

Lerang, Frode; Holst, Rene; Henriksen, Magne; Wåhlberg, Henrik; Jelsness-Jørgensen, Lars-Petter. 2022, Scandinavian Journal of Gastroenterology. HIØ, UIO, ØSTFOLDVitenskapelig artikkel

Integrating simulation training during clinical practice in nursing homes: An experimental study of nursing students´ knowledge acquisition, self-efficacy and learning needs.

Olaussen, Camilla; Steindal, Simen Alexander; Jelsness-Jørgensen, Lars-Petter; Aase, Ingunn; Stenseth, Hege Vistven; Tvedt, Christine Raaen. 2022, BMC Nursing. LDH, HIØ, UIS, ØSTFOLDVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 165 | Neste | Siste »