Cristin-person-ID: 349940
Person

Aktiv cristin-person Gry Espedal

  • Stilling:
    Høgskolelektor
    ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole
  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap • Teologi

Emneord

Ledelse • Organisasjonsteori • Verdi arbeid • Verdibasert ledelse • Coaching

Kontaktinformasjon

Telefon
+4790747150
Sted
VID vitenskapelige høyskole Institutt for diakoni og ledelse Pb 184 Vindern 0319 Oslo

Resultater Resultater

“Hope to See the Soul”: The Relationship Between Spirituality and Hope.

Espedal, Gry. 2021, Journal of religion and health. VIDVitenskapelig artikkel

Mer misjon for hver krone, Gjennomgang av omorganiseringen i NMS 2015 – 2017.

Hatleskog, Anne Brit; Ryndyk, Oleksandr; Espedal, Gry; Sirris, Stephen. 2020, VIDRapport

Catching Values in Flight: A Process Perspective on Researching Values in Organisations.

Espedal, Gry. 2020, Palgrave Macmillan. VIDVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

What Is Values Work? A Review of Values Work in Organisations .

Espedal, Gry. 2020, Palgrave Macmillan. VIDVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Understanding Values Work: Institutional Perspectives in Organizations and Leadership.

Askeland, Harald; Espedal, Gry; Løvaas, Beate Jelstad; Sirris, Stephen. 2020, Palgrave Macmillan. VIDVitenskapelig antologi/Konferanseserie
1 - 5 av 34 | Neste | Siste »