Cristin-person-ID: 350182
Person

Kjersti Lunde Ellingsen

  • Stilling:
    Studieleder
    ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Resultater Resultater

IA-forankring i ledelsen: Hva må virksomheter gjøre/ha på plass for å redusere sykefraværet og oppnå et mer inkluderende arbeidsliv (IA). En kvalitativ studie. .

Mørk, Gry; Aas, Randi Wågø; Kiær, Elisabeth; Ellingsen, Kjersti Lunde; Lønningdal, Ingvild. 2009, VID, OSLOMETRapport

◦Hvilke holdninger og handlinger skaper en kultur for nærvær og inkludering? En kvalitativ studie.

Lønningdal, Ingvild; Aas, Randi Wågø; Kiær, Elisabeth; Ellingsen, Kjersti Lunde; Mørk, Gry. 2010, VID, OSLOMETRapport

Tilbake til arbeid etter hjerneskade? Arbeidstakere og fagpersoners erfaringer.

Ellingsen, Kjersti Lunde; Aas, Randi Wågø. 2009, Ergoterapeuten. VID, OSLOMET, UISPopulærvitenskapelig artikkel

RevmaRApp prosjektrapport: En app for aktivitetsregulering og egenmestring ved vedvarende mangel på energi ved revmatisk sykdom.

Fuglerud, Kristin Skeide; Ellingsen, Kjersti Lunde; Urrang, Kristin K.; Schulz, Trenton Wade. 2017, VID, NRRapport

Sickness absence dictionary (SAD).

Aas, Randi Wågø; Solberg, Astrid; Kiær, Elisabeth; Ellingsen, Kjersti Lunde; Strupstad, John. 2011, NORCERapport
1 - 5 av 34 | Neste | Siste »