Cristin-person-ID: 3534
Person

Anne Kari Tolo Heggestad

 • Stilling:
  Forsker
  ved Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo
 • Stilling:
  Professor
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
 • Stilling:
  Førsteamanuensis
  ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved OsloMet - storbyuniversitetet

Resultater Resultater

¿Volver a qué? El papel de la ética de la investigación en época de pandemia.

Solbakk, Jan Helge; Bentzen, Heidi Beate; Holm, Søren; Heggestad, Anne Kari Tolo; Hofmann, Bjørn Morten; Robertsen, Annette; Alnæs, Anne Hambro; Cox, Shereen; Pedersen, Reidar; Bernabe, Rosemarie de la Cruz. 2020, Revista Redbioética. USN, UIT, UIOVitenskapelig artikkel

Pårørendes roller i tildeling av langtidsplass i sykehjem.

Heggestad, Anne Kari Tolo; Førde, Reidun. 2021, Sykepleien Forskning. VID, UIOVitenskapelig artikkel

Å bli tatt på alvor som menneske med demens.

Heggestad, Anne Kari Tolo. 2020, Gyldendal Akademisk. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Prioriteringsutfordringer i helse- og omsorgstjenesten i kommunene under covid-19-pandemien.

Heggestad, Anne Kari Tolo; Førde, Reidun; Pedersen, Reidar; Magelssen, Morten. 2020, Tidsskrift for omsorgsforskning. UIOFagartikkel

Ethical challenges in home-based care: A systematic literature review.

Heggestad, Anne Kari Tolo; Magelssen, Morten; Pedersen, Reidar; Gjerberg, Elisabeth. 2020, Nursing Ethics. VID, UIOVitenskapelig oversiktsartikkel/review
1 - 5 av 122 | Neste | Siste »