Cristin-person-ID: 35967
Person

Aktiv cristin-person Monica Bjerklund

  • Stilling:
    Forsker 2
    ved Telemarksforsking

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Allmennpedagogikk • Spesialpedagogikk • Sosialt arbeid

Emneord

Familieliv, foreldreskap og omsorg for barn • Vold i nære relasjoner • Barnevern • Vold mot kvinner • Videregående opplæring • Barnehagelærerutdanning • Sosialt arbeid • Diagnose • Frafall

Land

  • Norge

Kontaktinformasjon

Telefon
47-48054701

Resultater Resultater

Speiling og synliggjøring av familiemangfold i barnehagen.

Bjerklund, Monica. 2021, Norsk pedagogisk tidsskrift. TFVitenskapelig artikkel

Bildebøker for å synliggjøre familiemangfold i barnehagen.

Bjerklund, Monica. 2021, Psykologi i kommunen (PIK). TFVitenskapelig artikkel

Livsmestring i den samiske barnehagen.

Bjerklund, Monica; Åmot, Ingvild. 2020, Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. TF, DMMHVitenskapelig artikkel

Kjønnsforskjeller i ungdoms opplevde tilfredshet med utseende, selvoppfatning og selvhevdelse.

Amundsen, Marie-Lisbet; Bjerklund, Monica; Garmannslund, Per Einar. 2020, Spesialpedagogikk. USN, TF, UIAFagartikkel

Forskere: -Sjokkerende tall.

Søvde, Tordis Kristine; Bjerklund, Monica. 2008, UIT, DMMHIntervju
1 - 5 av 90 | Neste | Siste »